Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Over Maarten Prinsen


Maarten Prinsen is werkzaam als manager bij de rijksoverheid en heeft een passie voor (en heeft ervaring met):
- sturingsvraagstukken, organisatieontwikkeling en fusies;
- lijn-, programma- en projectmanagement
- complexe bestuurlijke en politieke besluitvorming;
- staatsrecht, bestuurlijk organisatierecht, arbeidsrecht en wetgeving;
- Europese beleidsontwikkeling en internationale betrekkingen;
- openbare financiën;
- informatisering, ICT en communicatie.
Het volledige profiel is te zien op LinkedIn.

Maatschappelijke activiteiten

In het verleden was Maarten Prinsen onder meer actief als initiatiefnemer van acties tegen de bebouwing van het voormalige vliegkamp Valkenburg, als vicevoorzitter van de Stichting Valkenburg Groen, als voorzitter van een buurtvereniging in Wassenaar-centrum en als ledenraadslid van het bestuur van de Vereniging Eigen Huis.

Vanaf 2007 tot aan de start van de Tweede Kamerverkiezingen in  2010 was Maarten Prinsen landelijk actief als organisator van het politieke debat in de VVD. Ook lokaal was hij actief. Hij was medeauteur van het verkiezingsprogramma en lijstduwer van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wassenaar in 2010. Tussen oktober 2010 en juni 2015 was Maarten Prinsen lid van de partijcommissie van de VVD voor Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel. Vanaf juni 2015 is hij niet meer actief in de politiek.

Varia

Maarten Prinsen publiceert sinds 2007(on)regelmatig over allerhande onderwerpen op dit weblog.
Incidenteel maakt Maarten Prinsen – als amateur – (video)reportages over lokale evenementen/gebeurtenissen.

Contact

Ik ben bereikbaar via e-mail: maartenprinsen[at]hotmail.com