Posts

Opdrachtgerichte Commandovoering (Truppenführung)

Waarom duurde de Tweede Wereldoorlog toch zo lang? De geallieerden hadden toch een enorme overmacht en alle essentiële grondstoffen - olie, metalen, rubber - in handen? Dat had, zo bleek later, te maken met de betere inzet van militaire middelen door de Duitsers. Ondanks de militair nadelige politieke sturing door de nazi's, heeft de Duitse Wehrmacht het de Russen aan het Oostfront en de geallieerden aan het Westfront heel lang heel moeilijk gemaakt. Later is onderzocht hoe dat toch kwam. Een belangrijke factor bleek de Duitse manier van bevelvoering: Truppenführung.   Deze wijze van commandovoering richt zich op de decentrale uitvoering van missies en het verschaffen van vrijheid van handelen voor alle uitvoerende niveaus. Binnen de doctrine van Truppenführung geeft de commandant aan ‘wat’ er moet gebeuren en ‘waarom’. Hij doet dit door een missie te formuleren dat op een heldere wijze de gewenste uitkomst van een operatie beschrijft. De commandant geeft zijn ondercommandanten aan

Pas op voor homogene teams! Diversiteit = beter

Minder CO2? Plant een boom!

6 onmisbare tips voor jouw succes

Wat maakt jouw organisatie effectief?

Het hoogste leiderschap: slim en lui

Hoe herken je phishing?

Nieuw woord: Probabilistische planning

Bedrijf of overheidsdienst?

Wat is een "project"?

Proces, project of programma?

Probleem? Opgelost!

Oude foto's van Wassenaar