Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Publicaties

photo of a book by Christian Wiediger

Hieronder zijn, voor zover beschikbaar, de publicaties van Maarten Prinsen vermeld.

2020 In het boek Instituten van de staat (o.r.v. E.R. Muller, Henk Kummeling, Remco Nehmelman) schreef Maarten Prinsen Hoofdstuk 18, getiteld "Adviesorganen"

2010 In het maandblad PM Public Mission van december 2010 werd een verhaal van Maarten Prinsen gepubliceerd in het kader van het debat over de rol van ambtenaren.

2010 Maarten Prinsen publiceerde samen met Nel van Dijk een artikel, getiteld 'De irichting van het Huis voor democratie en rechtsstaat'' in: Het huis van de democratie na de gemeenteraadsverkiezingen: achterstallig onderhoud?. (Jaarboek Vereniging van griffiers 2010) SDU Uitgevers. Den Haag, september 2020, p. 63 e.v. Het essay bevat een beschrijving van de geschiedenis en achtergronden van het op 30 september 2010 opgerichte Huis voor democratie en rechtsstaat.

2002 Maarten Prinsen publiceerde in 2002 het essay 'Een rangorde van grondrechten' in: Wetten, woorden, wensen, Opstellen over constitutie, wetgeving en beleid (Peters-bundel), Uitgave van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag juni 2002, p. 149 e.v. Het essay bevat een zoektocht naar een mogelijke rangorde van grondrechten: Is het ene grondrecht belangrijker dan het andere? Moet het ene grondrecht voorrang hebben boven andere grondrechten?

1999 Maarten Prinsen publiceerde in 1999 het hoofdstuk 'Externe advisering' in het Handboek Bestuurlijk organisatierecht (’s-Gravenhage: Elsevier bedrijfsinformatie, blz. IV-13-1 t/m VI-13-11, losbladige editie).

1998 Maarten Prinsen publiceerde in 1998: Wetgeving adviesstelsel rijksoverheid: Kaderwet adviescolleges en instellingswetten adviescolleges, met aantekeningen en overige regelgeving. Deventer: Kluwer (Nederlandse staatswetten: editie Schuurman & Jordens, 77). Het boekje in zijn oorspronkelijke vorm is slechts nog via het tweede-handscircuit te verkrijgen en niet digitaal beschikbaar.

1997 Maarten Prinsen publiceerde in 1997: Aanvulling (november 1997) van: Grondrechten. In: Arbeidsrecht bij de overheid. Alphen aan den Rijn: Samson H.D Tjeenk Willink, blz. E1110-1 t/m E1110-29 (losbladige editie). Deze uitgave is niet meer te koop en niet digitaal beschikbaar.

1997 Maarten Prinsen publiceerde in 1997 in het Nederlands Juristenblad over voorkeursbeleid: Discussie over voorkeursbehandeling vrouwen (naschrift bij reacties) in: 73 Nederlands Juristenblad 702-705 en: Voorkeursbehandeling van vrouwen nog voortzetten?: EG-hof verscherpt èn verzwakt met het Marschall-arrest de eisen voor voorkeursbeleid voor vrouwen. 73 Nederlands Juristenblad 73-75.

1997 Maarten Prinsen publiceerde in 1997: De herziening van het adviesstelsel en de nieuwe wetgeving inzake adviescolleges van het Rijk. 46 Ars Aequi 35-42. Het boekje in zijn oorspronkelijke vorm is slechts nog via het tweede-handscircuit te verkrijgen en niet digitaal beschikbaar.

1996 Maarten Prinsen publiceerde in 1996 het artikel: Jaar of jaren? Regelmaat 191-192

1996 Maarten Prinsen publiceerde in 1996 de boekrecensie: Kluin, Overeenkomsten tussen overheden. Nederlands Tijdschrift voor bestuursrecht 116-119 (boekbespreking) 

1995 Maarten Prinsen publiceerde in 1995 het artikel: Voorkeursbeleid na 17 oktober 1995: Een onbelangrijke uitspraak van het EG-Hof? 70 Nederlands Juristenblad 1538-1539

1995 Maarten Prinsen publiceerde in 1995 een hoofdstuk in een losbladige uitgave: Grondrechten. In: Arbeidsrecht bij de overheid. Alphen aan den Rijn: Samson H.D Tjeenk Willink, blz. E1110-1 t/m E1110-29 (losbladige editie). Deze uitgave is niet meer te koop.

1994 Maarten Prinsen publiceerde in 1994 het boek: Algemene wet gelijke behandeling: met aantekeningen en overige regelgeving. Zwolle: Tjeenk Willink (Nederlandse staatswetten: editie Schuurman & Jordens, 213). Het boekje in zijn oorspronkelijke vorm is slechts nog via het tweede-handscircuit te verkrijgen en niet digitaal beschikbaar.

1991 Maarten Prinsen publiceerde in 1991 het artikel; Juridische afko's. 40 Ars Aequi 143-144.

1986 Maarten Prinsen publiceerde in dit jaar een opinie over handhaving van milieuwetgeving in NRC Handelsblad van 6 december 1986.

1986 Maarten Prinsen publiceerde in dit jaar een opinie over euthanasie bij jeugdigen in NRC Handelsblad van 23 september 1986.

1985 Maarten Prinsen schreef in mei 1985 het werk: Aansprakelijkheid voor wegen. Een beschouwing over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de toezichthouder van openbare en andere voor het openbaar verkeer openstaande wegen voor de toestand van de weg in huidig en komend recht. Doctoraalscriptie Nederlands recht, mei 1985.