Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Video portfolioIn Wassenaar is sinds februari 2012 Maarten Prinsen als videojournalist actief. Aanvankelijk alleen voor Buurtlink.nl maar later ook voor andere (lokale) media.
Maarten Prinsen werkt altijd onafhankelijk, op eigen verantwoordelijkheid volgens de journalistieke code en aan de daaruit voortvloeiende principes van kwaliteit en professionaliteit.

Sinds 2022 heeft Maarten Prinsen een 

Zijn videoreportages over Wassenaar en omgeving zijn hier te zien.


Zijn dronevideo's zijn hier te zien.  

Reacties