Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Hoogste tijd voor mijn website

auto's in straat

Beste mensen, 
Het is tijd voor wat meer openheid en een wat bredere discussie over de samenleving in onze directe omgeving. Ik woon in Wassenaar, in de westelijke Randstad, en ben daar aan verknocht. Het is een druk stukje Nederland, waar veel gebeurt. Maar ook met vele mooie plekken. Ik wil er werk van gaan maken om onze omgeving een meer plezierige omgeving te laten zijn. Wat goed is moet blijven. En wat niet zo goed is moet beter, of weg. En wat het goede bedreigd moet met vereende krachten worden tegengehouden. Ik maak mij zorgen over het klimaat. Maar nog meer over de toenemende drukte. En ik weet eigenlijk maar weinig van de nieuwe plannen op het oude vliegveld Valkenburg. Komen daar een heleboel nieuwe huizen? En die bewoners hebben allemaal auto’s en willen in de zomer ook op strand liggen. Dat wordt héél druk. Daar maak ik mij zorgen over. Kan ik straks op een mooie voorjaarsdag nog naar het strand? Of is alles vol – VOL – vol? Ik maak mij ook zorgen over de VVD in Wassenaar. De WWW is een gelegenheidsfenomeen. Als je daarop stemt ….. Ik zou het niet durven. Geen idee wat ze gaan doen. Maar is de VVD wel sterk genoeg om de concurrentie aan te kunnen. Ik heb mijn twijfels en ik wil eraan bijdragen om daar wat aan te verbeteren. U zult nog meer van mij horen. 
Wassenaar, 8 september 2007

Reacties