Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Hoogste tijd voor mijn website

auto's in straat

Beste mensen, 
Het is tijd voor wat meer openheid en een wat bredere discussie over de samenleving in onze directe omgeving. Ik woon in Wassenaar, in de westelijke Randstad, en ben daar aan verknocht. Het is een druk stukje Nederland, waar veel gebeurt. Maar ook met vele mooie plekken. Ik wil er werk van gaan maken om onze omgeving een meer plezierige omgeving te laten zijn. Wat goed is moet blijven. En wat niet zo goed is moet beter, of weg. En wat het goede bedreigd moet met vereende krachten worden tegengehouden. Ik maak mij zorgen over het klimaat. Maar nog meer over de toenemende drukte. En ik weet eigenlijk maar weinig van de nieuwe plannen op het oude vliegveld Valkenburg. Komen daar een heleboel nieuwe huizen? En die bewoners hebben allemaal auto’s en willen in de zomer ook op strand liggen. Dat wordt héél druk. Daar maak ik mij zorgen over. Kan ik straks op een mooie voorjaarsdag nog naar het strand? Of is alles vol – VOL – vol? Ik maak mij ook zorgen over de VVD in Wassenaar. De WWW is een gelegenheidsfenomeen. Als je daarop stemt ….. Ik zou het niet durven. Geen idee wat ze gaan doen. Maar is de VVD wel sterk genoeg om de concurrentie aan te kunnen. Ik heb mijn twijfels en ik wil eraan bijdragen om daar wat aan te verbeteren. U zult nog meer van mij horen. 
Wassenaar, 8 september 2007

Reacties