Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

In gesprek met Manita Koop (CDA) over onze toekomst

Vandaag had ik een plezierig gesprek in Madurodam onder leiding van Bas Naber van de B&A-groep met de Zuid-Hollandse gedeputeerde Manita Koop (CDA) van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Arbeidsmarkt en Onderwijs. Onderwerp was de stijgende zeespiegel, dalende bodem en meer neerslag in relatie tot de lange termijnvisie op de Randstad (2040). Het gesprek ging over van alles en nog wat. Maar vooral over de keuze tussen economie en leefbaarheid. Over of de Randstad nou echt VOL is. En of we het Groene Hart niet gewoon moeten offeren voor infrastructuur, wonen en werken – en in de rest van de Metropool Randstad dus ruimte houden voor groen (en blauw). Tot mijn verbazing kwamen andere deelnemers aan het gesprek daarnaast zelf met de bestuurlijke drukte in de Randstad als een probleem. Koop noemde onze eigen Ronald Waterman in de context van het nadenken over de toekomst van de Randstad en de strijd tegen, en het leven met, het water. Ze sprak duidelijk met respect over onze partijgenoot.De charmante CDA-gedeputeerde herinnerde mij – door de manier waarop ze over de zaken sprak – er ook weer aan waarom de VVD in het verleden zo vaak politiek zaken heeft kunnen doen met het CDA. Ook al is dat op nationaal en lokaal niveau (hier in Wassenaar e.o. althans) niet het geval. mariakoop.jpgIk memoreerde in ons gesprek dat, terwijl wij praten over de Randstad in 2040, ondertussen de provincie en gemeenten het land laten volbouwen met woningen, bedrijfsterreinen en asfalt. Met dank aan …. onder andere het lokale en provinciale CDA. Een impressie en later ook een verslag van het gesprek op deze bijeenkomst wordt binnenkort gepubliceerd op de website van het project Randstad 2040. Ik vroeg haar bij de koffie of zij dit soort strategische discussies in eigen kring, binnen het CDA voert met leden. Dat bleek niet het geval. De gesprekken zijn beperkt, gaan over andere zaken. En er zijn behalve stokpaardjes vooral ook taboes. Zaken waarover je binnen de partij gewoon niet onbevangen kunt spreken, maar waarvoor bij dit soort gesprekken buiten partijpolitieke context wèl ruimte bestaat. Herkenbaar. Dat zou toch eigenlijk anders moeten, vonden wij beiden. Aan het slot van de avond wist de CDA-gedeputeerde de discussie van deze avond op een zeer adequate manier politiek-bestuurlijk te duiden. OnbekendThuisgekomen in Wassenaar zocht ik haar even op Internet op. Tot mijn verbazing is zij vooral op de website van de provincie te zien – met een wat droevige provinciale webcast. En op Wikipedia nog volledig onbekend. Ik zal eens een beginnetje maken. Update 16/02/2008: Voilá hier is Manitá van het CDÁ op Wikipediá.

Reacties