Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Maarten Prinsen verlaat Stichting Valkenburg Groen

Maarten Prinsen is vandaag uit het bestuur van de Stichting Valkenburg Groen gestapt. Hij was mede-oprichter van de op 11 juli 2008 opgerichte stichting die het verzet tegen de massale bebouwing van het vliegveld Valkenburg ondersteunde. In 2008 is een belangrijke doorbraak ontstaan in de besluitvorming over Valkenburg. Maarten Prinsen is van mening dat de politiek nu aan zet is. Lokaal en op provinciaal niveau.
Lees hieronder zijn toelichting.
Achtergrond
In 2008 is er in het dossier Valkenburg een doorbraak tot stand gebracht. Velen hebben daar een bijdrage aan geleverd. In de eerste plaats de mensen die het zogenoemde Integraal Structuur Plan (ISP) voor Nieuw Valkenburg hebben gesignaleerd als een gevaarlijk plan met onaanvaardbaar negatieve gevolgen voor de mensen in Valkenburg, Wassenaar en daarbuiten.
Vrijwilligers van buurverenigingen, de Vrienden van Wassenaar, Wat Wassenaar Wil (WWW) en de VVD, verenigd in het Actiecomité Valkenburg Vol? NEE! hebben zich in mei en juni 2008 ingezet om het maatschappelijk debat aan te jagen en het protest te kanaliseren. Bijna 4000 handtekeningen
werden ingezameld. Het debat werd op straat, in de supermarkt en in de huisaanhuisbladen en op Omroep West gevoerd.
Doorbraak
Op 11 juli 2008 werd de Stichting Valkenburg Groen opgericht om de 'draagggolf' van maatschappelijk verzet te ondersteunen en om juridische actie tegen de overheid mogelijk te maken. Ondertussen waren velen, achter de schermen, in huiskamers, in vergaderzaaltjes en via Internet bezig om de politiek te beinvloeden. Centrale boodschap van de bevolking was:
- geen grootschalige bebouwing; volgens sommigen helemaal geen bebouwing.
- een grotere groene bufferzone
Een doorbraak in het denken ontstond in september 2008 bij de VVD in Wassenaar en Katwijk. In 2008 werd in de politiek de mythe doorbroken dat de bouwplannen ons van hogerhand waren opgelegd. Bij die opstelling sloot de fractie van WWW zich aan. De doorbaak was compleet. In de Wassenaarse gemeenteraad stemde
een meerderheid van VVD en WWW tegen het ISP. In de gemeenteraad van Katwijk stemde alleen de VVD tegen. Groot was het genoegen van velen toen de Streekplancommissie uit Provinciale Staten van Zuid-Holland gevoelig leek voor de vele protesten tegen de streekplanwijziging die de weg vrij moest maken voor het ISP. De mythe dat het plan voor Nieuw Valkenburg een gelopen race was, was daarmee
definitief doorbroken. In mijn beleving is deze doorbraak echter het resultaat van de inzet van velen.
Het is niet de Stichting Valkenburg Groen die deze doorbraak mocht opeisen. Ook de vele burgers die de actie hebben gesteund, met handtekeningen, het ronddelen van flyers, gespreken met mensen op straat, ingezonden brieven, donaties, spandoeken, gesprekken achter de schermen, etc, etc.
Ik ben ook blij dat ik hieraan mijn bescheiden steentje heb kunnen bijdragen. Maar nu is de politiek aan zet.

Reacties