Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Menterwolde groet Wassenaar 3

Iedere week mailen Maarten Prinsen (Wassenaar) en Marc Hesp (Menterwolde) elkaar over politiek, hun gemeente, lekker eten en de overeenkomsten van liberalisme in een rode en een blauwe gemeente.
Beste Maarten,Gisteren waren de verkiezingen in 't Oldambt. De VVD heeft onder leiding van Hemmo Bolhuis 3 zetels binnengesleept. Een prima resultaat in zeer rood deel van Nederland. Hemmo heeft een boerderij en doet ook actief aan agrarisch natuurbeheer, een vorm van duurzame akkerbouw. Veel boeren doen niet mee hieraan omdat de regelgeving hieromtrent zo ingewikkeld is. Vanuit Den Haag is zaterdag een campagnebus vertrokken die via Lelystad, Sneek en stad Groningen het Oldambt als bestemming had. Erg leuk om samen met andere liberalen dorpen als Nieuwolda, Beerta en Bad Nieuweschans te bezoeken. Naast (in Groningen) bekende VVD-ers als Johan Remkes, Janneke Snijder en Eisse Luitjens, waren er veel jonge aspirant raadsleden uit het land, zoals Irene Korting (zie foto). [caption id="" align="alignnone" width="350" caption="De VVD campagne in 't Oldambt"][/caption] De meeste mensen reageerden positief op onze komst, maar er werd wel terecht gesteld: 'Politici zien we alleen in verkiezingstijd.' Een veelgehoorde klacht. Lokale politici zouden misschien meer aan hun zichtbaarheid moeten doen. Tegelijkertijd kun je ook moeilijk verwachten dat ze elke zaterdag met een petje op met mensen gaan praten bij de lokale supermarkt. Vriendelijke groet, Marc _________ Beste Marc, Het was een zinderende week voor de VVD. We begonnen gewoontjes onder een grijzig wolkendek, met het bericht van Ivo Opstelten van de start van de verkiezingsprogrammacommissie van de VVD voor de Tweede-Kamerverkiezingen onder leiding van mijn dorpsgenoot Jan Anthonie Bruijn. Woensdag 18/11 gebeurde er veel. Arend Jan Boekestijn legde zijn hoofd op het hakblok. En bij de herindelingsverkiezingen kwam de VVD als grote winnaar uit de bus. Kennelijk weet men lokaal het electoraat te binden aan een duidelijke campagne met een aansprekend programma. Wat nationaal al meer dan 3 en een half jaar niet lukt, lijkt lokaal wèl te lukken. Deze week hadden we in Wassenaar ook een spannende avond met de vaststelling van de kandidatenlijst. Ik sta op die lijst, en ook precies waar ik wil: onderaan, als een klassieke lijstduwer. In een spannende campagne moeten we de vloer gaan aanvegen met het CDA en de lokale afsplitsing van de VVD die ons in deze gemeente in 2006 deed halveren. Mijn betrokkenheid bij de vaststelling van de kandidatenlijst was beperkt tot mijn lobby om de plaatsen 2 en/of 3 van de lijst te laten innemen door een vrouw: een verse en een ervaren vrouw. Helaas geen steun van ons eigen kamerlid voor die actie, maar gelukkig wel van diverse anderen, waaronder enkele prominenten die - godzijdank - steun gaven aan het voorstel van mijn politieke vrienden om boven aan de lijst een (nieuwe) vrouw te zetten. De officiële uitslag is dat er nu op plaats 2 een erudiete wethouder (m) staat en op plaats 3 een jonge (1977) vrouw staat, die echt nieuw is in het dorp en ook in de gemeentepolitiek. Gelukkig maar, want in de gemeentepolitiek van Wassenaar zijn het vooral vergaderende blanke 50+ mannen, en dat is voor veel mensen geen aantrekkelijke representatie. Liberale groeten van Maarten

Reacties