Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Menterwolde groet Wassenaar 6

Iedere week mailen Maarten Prinsen (Wassenaar) en Marc Hesp (Menterwolde) elkaar over politiek, hun gemeente, lekker eten en de overeenkomsten van liberalisme in een rode en een blauwe gemeente.
Beste Marc, Vorige week was Sinterklaas; 'n mooie gelegenheid om het over geld te hebben. In het weekblad PM stond een interview met Ralph Pans van de VNG. Daarin zegt hij dat hij niet weet hoe groot de bezuinigingen op het gemeentefonds zullen zijn. “Eén ding staat vast:” zegt hij: “het budget van de gemeenten zal krimpen. Als dat gaat om grote bedragen, biedt de kaasschaaf geen uitkomst. De gemeenten moeten antwoorden zien te vinden op essentiële vragen. Waar laten we de bezuinigingen neerslaan?”Dat is een uitspraak om rekening mee te houden. Wat betekent dat voor Wassenaar? Om te beginnen, in de periode dat de VVD in Wassenaar in de oppositie zat – tot december 2008 – is er veel te veel geld uitgegeven. Het gemeentebestuur had in die jaren de steun van het CDA, D66/links Wassenaar, en 'Wat Wassenaar Wil'. In december 2008 kreeg de VVD opnieuw bestuurlijke verantwoordelijkheid in Wassenaar, na de val van het vorige college. De nieuwe VVD-wethouder financiën, Marc van Dijk, ontdekte vrij kort na zijn aantreden dat het vorige gemeentebestuur structurele uitgaven met incidentele meevallers had gefinancierd. Foute boel en puinruimen dus. Dit najaar heeft de VVD de financiën weer op orde gekregen. Maar de rek is er wel een beetje uit. Als we volgend jaar minder uit het gemeentefonds krijgen, moeten er meer activiteiten van de gemeente ter discussie worden gesteld. Dus geen kaasschaaf, ofwel alles een beetje minder. Maar alleen doen wat nodig is. Niet alleen stoppen met onzinsubsides, maar ook dure politieke hobby's stoppen. En misschien ook minder vergaderen. De VVD wil belangrijke kerntaken wel goed uitvoeren, maar is tegen “leuke dingen” voor de mensen als ze niet echt nodig zijn. “Grote mensen” weten dat de cadeautjes van Sinterklaas een sigaar uit eigen doos zijn. Bij al die “leuke dingen” van de gemeente is dat niet anders. De VVD let traditioneel goed op de centjes. In ons verkiezingsprogramma staat dan ook: geen verhoging van de OZB. Met minder geld van het Rijk uit het gemeentefonds, is dat een stevige opgave – en eigenlijk is die alleen in goede handen bij de VVD. Liberale groet Maarten ___________________________________________________ Beste Maarten, Een krimpend budget voor gemeenten. En dat terwijl er nu al aardig wat gemeenten zijn die de begroting niet sluitend krijgen. Hier in Menterwolde heeft het college gekozen voor een verhoging van o.a. de OZB met 5%. De VVD was de enige partij die er bezwaar tegen durfde maken, en alle partijen struikelden daarover. In de krant werd ons 'goedkoop scoren' verweten. Ter vergelijking: in Nijmegen stuurde de PvdA-fractie het eigen college naar huis toen die met hetzelfde voorstel kwam. En nu zijn de berekeningen van de belastingdruk bekend. Voor een meerpersoons huishouden met hond in een koophuis (€175.000) stijgen de lasten t.o.v. 2009 met 17%. Voor hetzelfde gezin met een huurhuis is dat 14%. Ik begrijp werkelijk niet dat de andere partijen dit klakkeloos geaccepteerd hebben. Zeventien procent stijging van de belastingdruk. Mijn inkomsten zijn niet met een dergelijk percentage gestegen, die van jou wel? Het college heeft hier in de afgelopen periode nogal wat steken laten vallen, met grote financiële gevolgen. Meest recente voorbeeld is de MPV samenwerking. Deze missers worden nu gewoon afgewenteld op de belastingbetaler. De werkende inwoner betaalt de rekening. En dat is voor de VVD echt onverteerbaar. De kleinere gemeenten redden het niet om met het beschikbare budget hun taken uit te voeren. Er zijn 2 natuurlijke reacties: lastenverhoging en schaalvergroting. Wellicht zouden we eens een discussie moeten starten over het takenpakket van de gemeenten. Met een ander takenpakket is het misschien niet nodig om de afstand tussen burger en gemeentehuis verder te vergroten. groet Marc

Reacties