Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Kamerlid Charlie Aptroot over het verkeer rond Wassenaar

Het Wassenaarse Tweede-Kamerlid Charlie Aptroot was zaterdag samen met de VVD kandidaten voor onze gemeenteraad op zaterdag 23 januari jl. in de Langstraat. Charlie Aptroot steunt zijn eigen Wassenaarse VVD natuurlijk van harte. En ook zijn portefeuille als Kamerlid (verkeer) is belangrijk voor ons dorp - met nam als het gaat om de verbetering van de wegen om Wassenaar heen - de Rijksstraatweg (A44/N44) en de nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44. Charlie Aptroot steunt ons lokale VVD programma ook vanuit de Tweede Kamer. In ons verkiezingsprogramma staat het volgende.
Wassenaar ligt midden in de Randstad. Dit betekent veel verkeer in en om Wassenaar. Sluipverkeer is een bedreiging voor het woongenot en de verkeersveiligheid van ons groene dorp. De VVD vindt dat de leefbaarheid niet mag lijden onder deze verkeersdruk en geeft daarom prioriteit aan slimme oplossingen om het verkeer in en om Wassenaar in goede banen te leiden en op een maximale terugdringing van het sluipverkeer. De VVD blijft zich inspannen voor de ondertunneling van de N 44.
Wat zegt Aptroot daarover? Ik vroeg het hem in de Langstraat op zaterdag 23 januari jl. Zie onderstaande video.

Reacties