Kamerlid Charlie Aptroot over het verkeer rond Wassenaar

Het Wassenaarse Tweede-Kamerlid Charlie Aptroot was zaterdag samen met de VVD kandidaten voor onze gemeenteraad op zaterdag 23 januari jl. in de Langstraat. Charlie Aptroot steunt zijn eigen Wassenaarse VVD natuurlijk van harte. En ook zijn portefeuille als Kamerlid (verkeer) is belangrijk voor ons dorp - met nam als het gaat om de verbetering van de wegen om Wassenaar heen - de Rijksstraatweg (A44/N44) en de nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44. Charlie Aptroot steunt ons lokale VVD programma ook vanuit de Tweede Kamer. In ons verkiezingsprogramma staat het volgende.
Wassenaar ligt midden in de Randstad. Dit betekent veel verkeer in en om Wassenaar. Sluipverkeer is een bedreiging voor het woongenot en de verkeersveiligheid van ons groene dorp. De VVD vindt dat de leefbaarheid niet mag lijden onder deze verkeersdruk en geeft daarom prioriteit aan slimme oplossingen om het verkeer in en om Wassenaar in goede banen te leiden en op een maximale terugdringing van het sluipverkeer. De VVD blijft zich inspannen voor de ondertunneling van de N 44.
Wat zegt Aptroot daarover? Ik vroeg het hem in de Langstraat op zaterdag 23 januari jl. Zie onderstaande video.

Reacties