Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Menterwolde groet Wassenaar (12)

Iedere week mailen Maarten Prinsen (Wassenaar) en Marc Hesp (Menterwolde) elkaar over politiek, hun gemeente, lekker eten en de overeenkomsten van liberalisme in een rode en een blauwe gemeente.
Beste Marc, Laten we het deze week eens hebben over onze provincies. Bij de provincie gaat niet om de spannende onderwerpen, zoals op het nationaal niveau. Voor de provincies geen dossier Irak of Afghanistan, geen debatten over integratie en immigratie, geen inkomenspolitiek, geen kilometerheffing – en ga zo maar door. Nee, de provincie heeft wat planningstaken op het gebied van de ruimtelijke ordening en nog zo wat. Maar die zijn voor de burger nauwelijks herkenbaar, en vaak al helemaal niet begrijpelijk. Ik heb 4 jaren gewerkt in dienst van de provincie Zuid-Holland, dus weet er wel wat van. Altijd hangt de discussie over het bestaansrecht van de provincies in de lucht. En over de verhouding met de waterschappen en de politieregio's, de stadsregio's, en de veiligheidsregio's. De provincie zit midden in die bestuurlijke drukte. De heroverwegingswerkgroepen die nu voor het kabinet aan het werk zijn, kijken ook naar deze bestuurslaag onder de noemer van het “subsidiariteitsbeginsel via centralisatie danwel decentralisatie, geografisch danwel functioneel”. Kortom, de discussie over dit middenbestuur kan binnenkort wel eens heel spannend gaan worden. Wat al die bestuurlijke drukte in de regio kost heel veel geld en is niet populair bij de bevolking. [caption id="" align="alignright" width="250" caption="Minister Eurlings (CDA) en Gedeputeerde Van Dijk (CDA)"]Minister Eurlings (CDA) en Gedeputeerde Van Dijk (CDA)[/caption] Als ik nu kijk hoe er hier in Wassenaar naar de provincie wordt gekeken, dan vallen wat zaken op. In de eerste plaats de totale onbekendheid van de provinciale politici. Niemand kent die mensen. En als ze dan iemand kennen, worden we daar niet blij van. Gedeputeerde Asje van Dijk (CDA), bijvoorbeeld. Hij is verantwoordelijk voor allemaal lokale ellende: het volbouwen van het nu nog groene Valkenburg, het aanleggen van de Rijnlandroute: het grootschalig volbouwen van en asfalteren van de groene polders tussen Wassenaar, Katwijk, Leiden en Voorschoten. Hij creëert nieuwe problemen met de grootschalige woningbouw in de As Leiden-Katwijk, terwijl hij de huidige problemen – de verbinding A4-A44, N44, N441 – nog niet eens oplost. Gelukkig verscheen over deze “sluipmoord op de groene ruimte” 2 weken geleden een zeer kritisch rapport van het college van Rijksadviseurs. Een rode kaart voor de provincies. En ook weer typisch voor de provincie: als het echt politiek belangrijk wordt, staat de rijksoverheid op de stoep. Liberale groeten uit Wassenaar, Maarten ____________________________________ Beste Maarten, Oei, wat herkenbaar. Volgens mij denkt de helft van de mensen hier dat Marc Calon nog altijd gedeputeerde is, terwijl zijn overstap naar Aedes niet onbesproken was. Met enige schaamte moet ik zeggen dat ik zelf ook niet de namen van de gedeputeerden onder de juiste foto's kan plaatsen. Wij hebben niet de mazzel dat het rijk ingrijpt als de provincie weer eens blundert. De provincie is er bijvoorbeeld debet aan dat deze gemeente is samengevoegd, tegen de regels in. Daarover is nog veel oud zeer. En veel recenter: de provincie houdt keihard economische ontwikkelingen tegen. Onze gemeente wil erg graag een Factory Outlet Center. Er zijn ondernemers die miljoenen in de werkgelegenheid in deze regio willen investeren. De provincie houdt dit tegen door het in het Provinciaal Ontwikkelingsplan (POP) te verbieden. De provinciale VVD en SP hebben geprobeerd om dit te veranderen, maar met name de PvdA ligt dwars. Argument is dat een FOC de omliggende winkels zou bedreigen. Er is geen enkel onderzoek dat dit ondersteunt en bij bestaande outletcentra wordt het tegendeel bewezen, maar toch houdt de provincie hieraan vast. De enige plek waar een dergelijk centrum mag komen, is binnen de gemeentegrenzen van stad Groningen. Hieruit blijkt de macht die de stad heeft in de provincie. Over hun bedoelingen zijn de PvdA-bestuurders in de stad heel duidelijk, lees dit artikel maar eens. Dus als je mij vraagt of de Provincie als bestuurslaag opgeheven mag worden, zeg ik dit: 'Als dit de manier is waarop een provincie omgaat met kansen in een economisch zwakke regio, JA. Doek die bende maar op.'

Reacties