Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Menterwolde groet Wassenaar 9

Iedere week mailen Maarten Prinsen (Wassenaar) en Marc Hesp (Menterwolde) elkaar over politiek, hun gemeente, lekker eten en de overeenkomsten van liberalisme in een rode en een blauwe gemeente.
Beste Maarten, Allereerst (het mag nog net) de beste wensen voor 2010. Onze lijst is eindelijk bekend. Maandenlang hebben alle leden hun kaken prachtig op elkaar gehouden, ze wisten het wel, maar omwille van de prijsvraag mocht de volgorde nog niet naar buiten. Ik sta op nummer 2, een plek waar ik erg blij mee ben. Gezien de huidige peilingen en de positieve reacties van mensen hier in de gemeente hoop ik op een mooie zetelwinst bij de verkiezingen. Deze week wil ik het hebben over het Multifunctioneel Centrum. Dat is een verzameling dorpsfuncties in 1 gebouw, zoals bijvoorbeeld een school, bibliotheek, kinderopvang, sportvereniging en een jongerensoos. Een MFC is een van de wapens die ingezet wordt tegen de verwachte krimp in dit deel van de provincie. Noordbroek -een dorp in onze gemeente- wil zo'n centrum. De plannen hiervoor dateren van 2007. Een jaar geleden zijn de onderzoeken afgerond waaruit bleek dat dit plan haalbaar en gewenst is. Dit jaar heeft een projectgroep als doel gehad om voor december 2009 een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat is helaas niet gelukt. Sterker nog, dit college heeft niet eens geld op de begroting gereserveerd voor 2010. De tijd begint te dringen, de huidige lagere school is een bouwval, dorpshuis en sporthal voldoen allang niet meer aan de eisen en de dorpsraad maakt zich grote zorgen. De PvdA stelt -tijdens de raadsvergadering- op z'n Gronings: 'Die centen komen wel in orde.' In mijn online bio stel ik dat ik deze gemeente wil klaarmaken voor de krimp. Dat Multifunctioneel centrum moet er komen. En sneller dan het nu gaat. Dat geldt niet alleen voor Noordbroek, maar ook voor het dorp Meeden. Het is belangrijk om nu door te pakken, want het zou mij niet verbazen als de budgetten van de gemeenten de komende jaren sterker gaan krimpen dan de bevolking. En dan is een MFC niet alleen een verbetering, maar ook een duurzame besparing. Liberale groet, Marc Hesp __________________ Beste Marc, Arme jij, arme mensen in Menterwolde. Met een GroenLinks burgemeester en socialistische wethouders, is het leven zwaar, met hoge en dit jaar zelfs verhoogde belastingen, in het barre Noorden. Ik wens jullie een super goed jaar en een fantastische verkiezingsuitslag op 3 maart. Met meer dan 2 zetels! Zo'n uitslag kan mogelijkheden bieden voor echte verbeteringen op alle fronten en een toekomstvaste aanpak. Voorbereid op de krimp, in plaats van langzame, maar zekere verloedering van de dorpen en afname van voorzieningen. Hier in het welvarende Wassenaar, zijn er andere problemen. Niet krimp, maar overbevolking. Met veel files. Buurgemeente Katwijk heeft zelfs plannen laten maken om de "recreatiedruk" door bewoners van de nieuwe bouwlocatie Valkenburg op te kunnen vangen. Het CDA is in dit deel van de Randstad nadrukkelijk aanwezig en heeft plannen voor meer rood (bouwen) en zwart (asfalt) op plaatsen waar het nu groen is. De VVD in Wassenaar kiest voor groen en open houden wat nu zo is, en wil slimme oplossingen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Kon het rustige (en in de toekomst krimpende) Menterwolde maar wat van de levendigheid (en groei) van dit deel van de Randstad overnemen..... Intussen denkt de lokale D66 (nu 1 zetel in de raad) hier dat ze op de golf van de populariteit van de landelijke partij kunnen meeliften. En dat terwijl we hier met de burgemeester al genoeg D66 hebben.

Reacties