Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Rijksadviseurs: Stop sluipmoord op groene ruimte

“Om de schoonheid van Nederland te bewaken is het van het grootste belang dat het landschap niet verder wordt volgebouwd”. Dat zegt het College van Rijksadviseurs in een zojuist verschenen rapport aan minister Cramer (VROM). In hun rapport beginnen meteen ze met plaatjes van het gebied rond het voormalige vliegkamp Valkenburg (van toen, nu en straks). En wat straks betreft: met de door verantwoordelijk gedeputeerde Asje Van Dijk (CDA) zó gewenste bebouwing van Valkenburg verdwijnt het laatste beetje groene ruimte in dit deel van de Randstad. Een “sluipmoord op groene ruimte” kopte het Weekblad Binnenlands Bestuur afgelopen week (29/01/2010). Maarten Prinsen, destijds mede-oprichter van de Stichting Valkenburg Groen en nu lijstduwer van de VVD Wassenaar: “Dit dit kakelverse rapport is een advies naar mijn hart. Het advies laat niets heel van het huidige beleid dat door de CDA-gedeputeerde Asje van Dijk wordt gevoerd. Eindelijk erkenning van deskundigen, en een enorme steun voor onze strijd voor een groen Valkenburg.” Het rapport schrift: “Een schrikbeeld is, dat als wij op deze voet doorbouwen, er nauwelijks meer een noemenswaardig groengebied in Nederland zal overblijven”. De Rijksadviseurs laten er geen misverstand over bestaan. Bij het toekomstplaatje voor deze omgeving (Katwijk/leiden/Wassenaar) in 2050 schrijven de de adviseurs de tekst “Mogelijk maar wenselijk?”. Valkenburg is in het rapport niet zó maar een voorbeeld, het is hèt voorbeeld – van hoe het NIET moet volgens de Rijksadviseurs. Maar er moet volgens het rapport wèl gebouwd worden in de Randstad: het rapport ziet de oplossing voor woningbouwbehoefte in het nog meer compact bouwen in stedelijke gebieden; Zo “kunnen de grotere groengebieden in Nederland in tact blijven.” Dit rapport van deze topadviseurs van de Rijksoverheid zal als een hamerslag zijn aangekomen op het provinciehuis en de burelen van de Katwijkse burgemeester Jos Wienen (CDA) en wethouder Daan Binnendijk (ook CDA). De oproep van de Rijksadviseurs liegt er ook niet om: Het college van Rijksadviseurs “roept alle betrokkenen, zijnde rijk, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars en beleggers, op om ook bestaande uitbreidingsplannen opnieuw kritisch te toetsen aan de voortschrijdende inzichten uit bijgaand rapport, en waar mogelijk deze om te vormen tot een binnenstedelijke opgave.” (binnenstedelijke opgave = bouwen in stedelijke gebieden en niet in het groen). Intussen is de vraag of de bestuurders, met hun bouwplannen voor Valkenburg en bijbehorende Rijnlandroute, bereid zijn om hun plannen bij te stellen. Maarten Prinsen: “Niet zonder meer, verwacht ik. Wat wij in Wassenaar kunnen doen, is onze stem bij de komende verkiezingen op 3 maart laten horen. Geen CDA, in elk geval. Deze partij stemde in onze eigen gemeenteraad, samen met PvdA, Groen Links en D66 vóór de grootschalige woningbouw op Valkenburg volgens het zogenoemde ISP. VVD en (op de valreep) WWW stemden gelukkig tegen dat onzalige plan om Valkenburg vol te bouwen. Denk aan Valkenburg op 3 maart en laat uw stem horen. Elke stem telt!” Lees hier het gehele rapport.

Reacties