Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Shared space in Wassenaar

Enige tijd geleden vroeg ik mij af of we in Nederland niet met wat minder verkeersregeltjes toe konden. Het idee van shared space kwam ik toen tegen. Shared space is dat de openbare ruimte in steden en dorpen zó wordt vormgegeven dat mensen hun vrijheid, verantwoordelijkheid en autonomie kunnen ontplooien. Klinkt abstract, maar als je bijvoorbeeld alle verkeersborden verwijdert, moeten mensen weer gaan nadenken over hun eigen gedrag op straat en meer rekening houden met anderen. Wat blijkt: mensen gaat behoedzamer gedrag vertonen, en het wordt veiliger, en mooier op straat. In Wassenaar zouden we daar eens over moeten gaan nadenken, want ons dorp is in de loop der jaren volgegroeid met verkeersborden, blauwe en gele strepen, verkeersdrempels enz. Alles met de beste bedoelingen, maar in ons dorp is het nu een kakafonie van verkeersborden en verkeerstekens.

Reacties