Shared space in Wassenaar

Enige tijd geleden vroeg ik mij af of we in Nederland niet met wat minder verkeersregeltjes toe konden. Het idee van shared space kwam ik toen tegen. Shared space is dat de openbare ruimte in steden en dorpen zó wordt vormgegeven dat mensen hun vrijheid, verantwoordelijkheid en autonomie kunnen ontplooien. Klinkt abstract, maar als je bijvoorbeeld alle verkeersborden verwijdert, moeten mensen weer gaan nadenken over hun eigen gedrag op straat en meer rekening houden met anderen. Wat blijkt: mensen gaat behoedzamer gedrag vertonen, en het wordt veiliger, en mooier op straat. In Wassenaar zouden we daar eens over moeten gaan nadenken, want ons dorp is in de loop der jaren volgegroeid met verkeersborden, blauwe en gele strepen, verkeersdrempels enz. Alles met de beste bedoelingen, maar in ons dorp is het nu een kakafonie van verkeersborden en verkeerstekens.

Reacties