Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Wassenaar groet Menterwolde 15 (slot)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 mailden Maarten Prinsen (Wassenaar) en Marc Hesp (Menterwolde) elkaar over politiek, hun gemeente, lekker eten en de overeenkomsten van liberalisme in een rode en een blauwe gemeente. Deze week de laatste keer.
Beste Marc, Het vertrouwen in politici is de afgelopen jaren gedaald naar een dieptepunt: we worden minder betrouwbaar gevonden dan autoverkopers. Het ongenoegen, zoals dat tot uitdrukking komt in stemgedrag op protestpartijen is nog alom aanwezig, Ook in het deftige Wassenaar is dat het geval: bij de verkiezingen voor het Europees Parlement vorig jaar stemde 1 op de 5 Wassenaarse kiezers op de PVV. Ten dele dient de lokale mopperpartij 'Wat Wassenaar Wil' op 3 maart als bliksemafleider voor de boe-roepers in ons dorp. De VVD in dit dorp biedt nl. geen thuishaven voor de ontevreden kiezer. VVD in Wassenaar voert deze keer een klassieke en uitermate beleefde, positieve campagne. Maar als ze op 3 maart niet merkbaar het vertrouwen lokaal weet terug te winnen, worden het zware jaren voor de mensen die hier lokaal actief zijn. Dus ik hou mijn vingers gekruist op 3 maart. Vorig jaar zei onze eigen trendwatcher Adjiedj Bakas dat de er een nieuwe generatie politici aan te pas zal moeten komen om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Ik zie in het gebruik van sociale media door nieuwe lokale politici een kans om de kloof tussen kiezer en volksvertegenwoordiger te overbruggen. Het volk vertegenwoordigen valt niet mee, en er via sociale media voortdurend mee in verbinding staan kan helpen. En dan niet alleen klassiek "zenden", maar vooral de èchte interactie, zoals het hoort. En zo van een afstand bezien doe je dat in Menterwolde enorm goed. Ik hoop dan ook op een baanbrekende uitslag voor de VVD in jouw gemeente op 3 maart. En ik hoop dat je ook na 3 maart zo doorgaat om de verbinding tussen de raadszaal en de mensen in de gemeente te blijven maken. Liberale groet, Maarten ____________________________________ Beste Maarten, Dank voor de vriendelijke woorden. Reken maar dat ik ook na 3 maart altijd en overal met de mensen verbinding zal blijven maken. Dat deed ik ook al voor de campagne en daar zit het geheim van het succes. Het vertrouwen in de politiek. Een discussie die vreemd genoeg alleen rondom verkiezingen gevoerd wordt. Als het pluche eenmaal gevuld is, dan vinden veel politici het ineens een stuk minder belangrijk dan andere zaken. Maandag ga ik erover in discussie met o.a. Burgemeester Rehwinkel van Groningen. Stelling is: De stemplicht moet terug. Voor deze discussie verzamel ik input via twitter en m'n blog. Een nieuwe generatie politici. Als ik je goed begrijp gaat het er bij die politici juist om dat ze verbonden zijn met de mensen. Dit schept wel kansen om keuzes te maken en ook te verdedigen. Maar het verandert niets aan het feit dat een politicus impopulaire maatregelen moet nemen. En ligt niet juist daarin de kern van de onvrede? Begrijp me goed, ik onderschrijf volledig de noodzaak van deze nieuwe manier van met je kiezers omgaan. Binnen de VVD zie je prachtige voorbeelden: een Jeanine Hennis die meer voor Europese bewustwording heeft gedaan dan de meeste overheidscampagnes, een Arend Jan Boekestijn die vol humor debatten op twitter van commentaar voorziet. Ja, dit is de richting die de politiek opmoet. Maarten, ik wens jou alle succes van de wereld, komende woensdag. Jullie verdienen winst, met jullie positieve en beschaafde opstelling. Overigens corrigeer ik je graag even. Dit is niet de laatste aflevering van ons duoblog. Onze lezers zullen willen weten hoe we op de verkiezingen, de uitslag en de campagne terugkijken. Dus... Met liberale groet en tot volgende week! Marc

Reacties