Verplichte kost voor actievoerders

Het boek 'Klimaatactivist in de politiek' van Wijnand Duyvendak leidde bij zijn publicatie tot ophef over de in het boek opgenomen bekentenis van de schrijver, dat hij in 1985 betrokken was bij een inbraak in het Ministerie van Economische Zaken en bij geweld tegen ambtenaren. Het leidde uiteindelijk tot zijn aftreden als kamerlid voor GroenLinks. Het boek lijkt nu na alle ophef weer wat vergeten te zijn. Maar voor GroenLinks-aanhangers en milieuactivisten zou het verplichte kost moeten zijn. Het boek is ook echter een aanrader voor de zich in het politieke midden bevindende politieke stromingen en de zgn. 'groenrechtse' politici die willen weten hoe hun politieke tegenstrevers denken. Het boek is een mengvorm van enerzijds een persoonlijk weblog over de eigen achtergronden van de schrijver, en zijn belevenissen in de internationale politiek en anderzijds een politiek manifest van deze representant van de GroenLinkse milieubeweging. Het boek beschrijft zijn persoonlijke ervaringen in de kraakbeweging. Vervolgens bevat het boek een voorstel voor het tegengaan van klimaatverandering, zowel op mondiaal als op nationaal niveau. Het boek vertelt van de gepassioneerde inzet van de schrijver voor het milieu, en sinds enige tijd ook het klimaat. Duyvendak heeft de maakbaarheid van de samenleving, die kenmerkend is voor de klassieke linkse politiek, vertaald naar het klimaat. Hij geeft aan hoe Duyvendak zich inzet voor milieu en klimaat via nationale en internationale politiek. Het boek maakt door de regelmatige verwijzing naar de persoonlijke gedachten en gevoelens van de schrijver een authentieke impressie. En voor actievoerders van welke politieke kleur ook, zitten er verspreid door het boek tal van tips en trucks over hoe je zaken op de politieke agenda kun zetten, en de publieke meningsvorming kunt beïnvloeden. En als je dàt wilt, is het boek een nuttig studieboek.

Reacties