Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Verplichte kost voor actievoerders

Het boek 'Klimaatactivist in de politiek' van Wijnand Duyvendak leidde bij zijn publicatie tot ophef over de in het boek opgenomen bekentenis van de schrijver, dat hij in 1985 betrokken was bij een inbraak in het Ministerie van Economische Zaken en bij geweld tegen ambtenaren. Het leidde uiteindelijk tot zijn aftreden als kamerlid voor GroenLinks. Het boek lijkt nu na alle ophef weer wat vergeten te zijn. Maar voor GroenLinks-aanhangers en milieuactivisten zou het verplichte kost moeten zijn. Het boek is ook echter een aanrader voor de zich in het politieke midden bevindende politieke stromingen en de zgn. 'groenrechtse' politici die willen weten hoe hun politieke tegenstrevers denken. Het boek is een mengvorm van enerzijds een persoonlijk weblog over de eigen achtergronden van de schrijver, en zijn belevenissen in de internationale politiek en anderzijds een politiek manifest van deze representant van de GroenLinkse milieubeweging. Het boek beschrijft zijn persoonlijke ervaringen in de kraakbeweging. Vervolgens bevat het boek een voorstel voor het tegengaan van klimaatverandering, zowel op mondiaal als op nationaal niveau. Het boek vertelt van de gepassioneerde inzet van de schrijver voor het milieu, en sinds enige tijd ook het klimaat. Duyvendak heeft de maakbaarheid van de samenleving, die kenmerkend is voor de klassieke linkse politiek, vertaald naar het klimaat. Hij geeft aan hoe Duyvendak zich inzet voor milieu en klimaat via nationale en internationale politiek. Het boek maakt door de regelmatige verwijzing naar de persoonlijke gedachten en gevoelens van de schrijver een authentieke impressie. En voor actievoerders van welke politieke kleur ook, zitten er verspreid door het boek tal van tips en trucks over hoe je zaken op de politieke agenda kun zetten, en de publieke meningsvorming kunt beïnvloeden. En als je dàt wilt, is het boek een nuttig studieboek.

Reacties