Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Nieuw Nederland?

Ik las onlangs op verzoek van een online boekhandel de uitgave "Nieuw-Nederland" van Jan-Frank Koers (Paperback 215 pagina's,  Elikser B.V. Uitgeverij, november 2009). Hieronder mijn recensie. Het boek is geschreven door Jan-Frank Koers. Koers is lijsttrekker van Nieuw-Nederland (lijst 12), een politieke partij die meedeed aan de voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010. En dit boek was ook zijn verkiezingsprogramma. Nieuw-Nederland gaat voor “een fantastisch leven voor ons allemaal”. Ze willen Nederland compleet opnieuw inrichten en dit boek is niets minder dan een omvangrijk hervormingsprogramma voor Nederland. Nederland kan en moet beter, betoogt de schrijver. Oorzaken van de problemen liggen bij de mensen. Voorin het boek zegt Koers hierover: “Meer fundamenteel heeft dit te maken met de negatieve energetische mist die iedereen in zijn energieveld meedraagt.” Dat klinkt niet alleen zweverig. Dat is het gewoon ook. En zo start het boek. Vervolgens wordt een filosofie, genaamd “spiral dynamics” als basale benadering gekozen voor het boek. Het is een voor mij onbekende benadering die samenlevingen classificeert, maar het maakte het betoog voor mij als lezer niet veel duidelijker. Wat wel duidelijk is, is dat de beoogde politieke partij een grondslag heeft die niet in de klassieke vakjes van de bestaande partijen kan worden ingedeeld. Spiritueel-pragmatisch is de beste omschrijving die ik na het lezen van dit boek/verkiezingsprogramma heb kunnen bedenken. Volgens de schrijver is het boek echter niet alleen voor spiritueel geïnteresseerden, maar voor iedereen. Het boek bevat, zoals gezegd in feite een compleet verkiezingsprogramma dat ruimschoots alle beleidsterreinen van de publieke sector dekt. Het bevat concrete beleidsopties, die worden onderbouwd met verschillende theorieën, soms eigen theorieën, soms theoretische benaderingen van anderen. De benadering die de schrijver daarbij kiest, is soms communautaristisch, soms individualistisch, soms voorstander van een sterke invloedrijke staat en soms een beetje sociaal-liberaal. Koers zegt zelf ook: “Ik heb zelf op verschillende partijen gestemd en ben van verschillende partijen lid geweest, maar echt overtuigen konden deze mij niet.” Dat geldt intussen ook wel een beetje voor hemzelf. Hij heeft als lijsttrekker van Nieuw-Nederland bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010 maar weinig mensen kunnen overtuigen: zijn partij behaalde slechts 2.010 stemmen (0,02 %). Ook mij heeft Koers niet kunnen overtuigen. Ik ben vast niet spiritueel genoeg. Voor mensen die dat wel zijn, kan dit boek wellicht een mooie droom zijn van een betere samenleving.

Reacties