Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Wassenaar groet Menterwolde (vervolg)

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen hadden Marc Hesp, kandidaat-raadslid voor Menterwolde, en ik, als lijstduwer in Wassenaar, eind 2009 en begin 2010 op onze weblogs een geschreven en soms gesproken briefwisseling over onze belevenissen in de aanloop naar de verkiezingen. Velen lazen over deze totaal verschillende gemeenten en wat daar in verkiezingstijd in om ging. Wassenaar en Menterwolde hadden weinig gemeen, zo leek het. Afgelopen weken werd de correspondentie tussen Wassenaar en Menterwolde een nieuw leven ingeblazen door het weekblad Binnenlands Bestuur. Op 17 september jl. ging het over de PvdA in Menterwolde, en een week later over de VVD in Wassenaar. Menterwolde groet Wassenaar. The Sequel.

Reacties