Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Wassenaar groet Menterwolde (vervolg)

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen hadden Marc Hesp, kandidaat-raadslid voor Menterwolde, en ik, als lijstduwer in Wassenaar, eind 2009 en begin 2010 op onze weblogs een geschreven en soms gesproken briefwisseling over onze belevenissen in de aanloop naar de verkiezingen. Velen lazen over deze totaal verschillende gemeenten en wat daar in verkiezingstijd in om ging. Wassenaar en Menterwolde hadden weinig gemeen, zo leek het. Afgelopen weken werd de correspondentie tussen Wassenaar en Menterwolde een nieuw leven ingeblazen door het weekblad Binnenlands Bestuur. Op 17 september jl. ging het over de PvdA in Menterwolde, en een week later over de VVD in Wassenaar. Menterwolde groet Wassenaar. The Sequel.

Reacties