Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Systeemdenken in de praktijk

[caption id="" align="alignright" width="231" caption="systeemdenken gaat over relaties tussen mensen"]systeemdenken gaat over relaties tussen mensen[/caption] Dit najaar heb ik mij gestort op het zogenoemde “systeemdenken”. Ik heb mij via een training van drs.Y.W. (Joep) Choy verdiept in een, voor mij, nieuwe manier om complexe interactiepatronen in organisaties in kaart te brengen en te beïnvloeden. Interessant voor organisatieadviseurs, interimmanagers, mediators of verandermanagers. In ken veel mensen die in zo'n rol hun geld verdienen, en soms zit ik zelf ook in die rol. Volgens Joup Choy moet je – kort gezegd- niet naar organisaties als zodanig en mensen als zodanig kijken, maar je probeert de relaties tussen mensen in kaart te brengen en kijkt naar hoe die relaties elkaar beinvloeden. In het organisatieadvieswerk is dat een vrijwel omisbare manier om inzicht te krijgen in het functioneren van organisaties. En het geeft inzicht om vervolgens te kunnen interveniëren: systeeminterventies. De basis van het systeemdenken is eigenlijk heel simpel: het is gebaseerd op het principe “de vriend van mijn vriend is ook mijn vriend”. Of andersom: de vijand van mijn vriend is ook mijn vijand. Het systeem in beeld via de constructieve roddelDoor slim te vragen naar onderlinge relaties tussen mensen in organisaties, kun je inzicht krijgen in de relaties. Choy pleit voor het hanteren van zogenoemde "circulaire vragen". Je vraagt iemand - in bijzijn van anderen! - naar de betrekkingen tussen die anderen: anders gezegd: aan A vraag je naar de relatie tussen B en C, waar B en C bij zijn, aan B vraag je naar de mening van A over C enzovoorts. Op die manier krijg je informatie over verhoudingen tussen 3 of meer mensen (triades). Belangrijk is om te weten of die in evenwicht zijn of dat die niet in evenwicht zijn. In onderstaande video een impressie van een gesprek waarin de circulaire vraagtechniek - de constructieve roddel - wordt toegepast. Ingrijpen in het systeemAls iedereen in een systeem - bijv. een afdeling, bestuur of team - goed met elkaar kan opschieten, is er niks aan de hand. Het probleem ontstaat als er ergens 2 mensen niet goed met elkaar omgaan. Dat levert onvermijdelijk spanning op in de andere relaties. Relaties die uit balans raken, leveren spanning op: een collega waar je altijd heel goed mee kon opschieten, knoopt vriendschappelijke betrekkingen aan met een nieuwe collega in de organisatie waarvan je al snel merkt dat je daarmee niet door één deur kan. Dit zal effect hebben op jou relatie met je oude of met je nieuwe collega. Welk effect dat zal zijn, kan niet uit het model worden voorspeld. Een negatieve relatie tussen 2 personen in een systeem, kan een verdergaand negatief effect hebben op het hele systeem. Dat ontregelen kan overal gebeuren waar mensen op elkaar zijn aangewezen, in werkorganisaties, maar evengoed in vrijwiligersorganisaties, sportclubs of politieke contexten. Ik heb dat meer dan eens ook meegemaakt. Door de binnenkomst van een nieuw persoon in een subsysteem, een afdeling of een bestuur, waarmee één van reeds in het subsysteem aanwezige personen een negatieve relatie ontwikkelt, raakt het gehele subsysteem ontregelt. Vaak wordt dan vanuit het grotere systeem, bijvoorbeeld het centrale management van het bedrijf of het centrale bestuur ingegrepen. Interveniëren is dan geboden om niet het gehele systeem verder te laten ontregelen.

Reacties