Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Arend Jan Boekestijn - Een jaar later

Op 14 december 2010 sprak ik met Arend Jan Boekestijn – één jaar na zijn aftreden als Kamerlid en de daaropvolgende publicatie van zijn boek ‘De prijs van een slecht geweten. Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt’. Ik vroeg hem of hij afgelopen jaar nog nieuwe inzichten was gekomen over het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. En dat is zo! Verder vroeg ik hem naar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door gemeenten en provincies. Boekestijn wilde daarnaast naar aanleiding van de recente discussie over Wikileaks ook wel wat kwijt over het optreden van Fancisco van Jole en Jort Kelder in die discussie. Ten slotte vroeg ik hem of we hem ooit terug zullen zien in de politiek. Zie hieronder de video van (iets meer dan 7 minuten) – gemaakt op het Landgoed Clingendael – in het Zuidelijkste puntje van Wassenaar.

Reacties