Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Arend Jan Boekestijn - Een jaar later

Op 14 december 2010 sprak ik met Arend Jan Boekestijn – één jaar na zijn aftreden als Kamerlid en de daaropvolgende publicatie van zijn boek ‘De prijs van een slecht geweten. Waarom hulp in haar huidige vorm niet werkt’. Ik vroeg hem of hij afgelopen jaar nog nieuwe inzichten was gekomen over het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. En dat is zo! Verder vroeg ik hem naar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door gemeenten en provincies. Boekestijn wilde daarnaast naar aanleiding van de recente discussie over Wikileaks ook wel wat kwijt over het optreden van Fancisco van Jole en Jort Kelder in die discussie. Ten slotte vroeg ik hem of we hem ooit terug zullen zien in de politiek. Zie hieronder de video van (iets meer dan 7 minuten) – gemaakt op het Landgoed Clingendael – in het Zuidelijkste puntje van Wassenaar.

Reacties