Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Vernieuwen? Organiseer een FedEx day!

Iedereen heeft het over vernieuwing en hervorming. Alles moet beter, efficiënter, goedkoper en slimmer. Of het nou over de overheid of T-Mobile gaat. Vernieuwen, innoveren, is vooral het nieuw combineren van bestaande dingen: een nieuwe combinatie.
Zo'n nieuwe combinatie krijg je door op een andere manier naar het bestaande te kijken: een nieuw paradigma of een andere invalshoek. In bestaande organisaties of netwerken komt innovatie vaak maar moeilijk van de grond. In een netwerk van gelijkgestemden - die we ook steeds geneigd zijn op te zoeken - is het lastig vernieuwen. En als we steeds dezelfde mensen vragen om oplossingen voor dezelfde problemen, krijgen we ook steeds  dezelfde oplossingen. Als we blijven doen wat we deden, krijgen we wat we altijd kregen. Voor innovatie is toch een botsing of een confrontatie nodig. Iemand die met een totaal ander denkkader naar dezelfde werkelijkheid kijkt.


Nieuw perspectief 
Voor vernieuwing heb je dus ook eigenlijk nieuwe mensen nodig, althans iemand die het bestaande in een nieuw perspectief zet. Verandermanagers doen vaak niet anders. En als ze dat heel slim doen, benutten ze de diepgaande kennis van de 'zittende mensen' over het bestaande om die innovatie te voeden. Die 'zittende mensen' zijn vaak professionals - en die willen in de regel graag ook excelleren in hun werk. En in die behoefte aan verbetering schuilt een geweldige voedingsbodem voor innovatie. De echte innovatie is het meest succesvol van onderop. Het is niet de hippe, innovatieve, elite uit de "creatieve sector" die de wereld gaat vernieuwen en verbeteren. Het zijn de gewone professionals, de kenniswerkers, die ernaar streven om hun werk goed en waar mogelijk beter te doen - om uiteindelijk de wereld 'n beetje beter te maken. Het enige wat ze nodig hebben is - een beetje -  richting en zingeving. Weten waar ze het voor moeten doen.

Innovatie van onderopDus wil je innoveren, dan moet je, behalve wat zingeving,  de werkvloer vooral daarvoor ruimte geven. Google geeft elke ontwikkelaar 20% 'playtime' - om te werken aan eigen ideeën, die in de toekomst tot nieuwe winst voor Google kunnen leiden. En met succes. Ook het Australische softwarebedrijf Atlassian, doet iets soortgelijks. Zij hebben een versie 2.0 van dat Google-beleid ontwikkeld: het bedrijf  geeft zijn werknemers een periode van 24 uur volledige vrijheid om om te werken aan wat ze willen, als het maar iets met het bedrijf te maken heeft. Er wordt wel wat omheen georganiseerd (de aftrap op donderdagmiddag 14.00 uur, de afronding op vrijdag 15.00 uur en de bijbehorende 40 pizza's en 600 biertjes).
Die ene dag, de zogenoemde 'FedEx day', wordt benut voor productinnovaties, aanpassingen en verbeteringen waarvan de werknemers zèlf denken dat die het meest belangrijk zijn. Deze aanpak heeft het bedrijf geen windeieren gelegd.
Het gaat ook niet alleen om de vernieuwingen op zich. Het geeft ook een enorme stimulans aan het werkklimaat in het bedrijf. En dat werken daar 'fun' is,  straalt het bedrijf ook uit naar zijn afnemers. Het relatief kleine bedrijf is inmiddels een wereldwijde groeier! En hun FedEx day beleid wordt inmiddels ook door de concurrentie overgenomen. De conclusie van dit verhaal ligt voor het oprapen.


Reacties