Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Zet je mailbox uit!

We leven in een tijdperk van internet bij de ontbijttafel, onderweg, op kantoor, op de bank met de laptop. We zijn de hele dag online en bereikbaar; we krijgen een constante stroom van vragen, tips, nieuws, meningen en andere signalen. Dat heeft fantastische mogelijkheden. Maar er is een schaduwkant. Het continu online zijn, remt het vermogen om prioriteiten te stellen en te focussen op de zaken die ertoe doen. Die continue stroom van binnenkomende communicatie leidt af. Mijn dag werd steeds meer gevuld met het lezen en reageren op wat via deze stroom binnenkomt. En sinds mijn zakelijke smartphone wed dat alleen maar erger. Maar je productie wordt intussen zo wel erg reactief. Of het nou om werk of privézaken gaat. Sinds kort heb ik al mijn 12 privé emailadressen via hotmail tot één mailbox omgebouwd – met dank aan microsoft live. Mijn e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook check ik nu op vaste tijden. Ook kijk ik meteen mijn favoriete feeds. Maar de rest van de dag bevat nu blokken voor het productieve en creatieve werk en gesprekken. Internet is daarbij alleen nog een bron om iets snel op te zoeken. Maar de mail en sociale media staan uit. En hoe meer ik die berichtenstroom afknijp, hoe meer rust ik in mijn hoofd heb om productief te zijn en mij te concentreren op de prioriteiten, met minder infostress. En mijn smartphone zit grotendeels in mijn jaszak. En dan mis ik inderdaad wel eens een bericht - maar nooit zonder grote schade. Want als ze me echt moeten hebben, bellen ze me gewoon. Ik moet er nog een beetje aan wennen...

Reacties