Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Zetelroof?

VVD kandidaten - Ben Paulides 2e van rechts
De VVD kandidaten in 2010
(Ben Paulides 2e van rechts)
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 haalde de VVD in Wassenaar 8 raadszetels. Door voorkeursstemmen haalden enkele mensen die lager dan de 8e plaats stonden, te weten de nummer 9, de nummer 14 en de nummer 17 van de lijst een plek in de raad. Nu hadden de nummer 9 en 14 in eigen kring enige aanhang weten te verwerven in respectievelijk de buurtvereniging en de hockeyclub. De nummer 17 - dhr Ben Paulides - had een openlijke persoonlijke campagne gevoerd, die zich richtte tegen de gevestigde orde - waar natuurlijk ook de eigen VVD deel van uitmaakte. "Ik ben ontevreden over de politiek", was zijn kernboodschap, o.a. in advertenties in de lokale krant, terwijl de VVD een centrale campagne voerde onder de slogan Groen, Veilig en financieel gezond.

Hij kreeg op zijn naam welgeteld 160 van de 4.318 op de VVD uitgebrachte stemmen. Daarmee haalde hij ruim 29% van een zetel. Maar door het systeem waarmee voorkeursstemmen worden gewogen, kreeg hij toch een plaats in de gemeenteraad. De VVD Wassenaar leidde vervolgens als grootste partij de coalitievorming en kwam in het college met 2 wethouders die uit de fractie werden gerecruteerd. Paulides maakte intussen deel uit van een fractie die het establishment vormde èn steunde, terwijl hij zich in zijn persoonlijke verkiezingscampagne daartegen had gekeerd. Dat kon niet lang goed gaan, en wat men verwachtte is gebeurd. Paulides is uit de VVD-fractie en is voor zichzelf begonnen onder de naam Democratische Liberalen Wassenaar (DLW). Paulides schrijft hierover:
Volksvertegenwoordigers worden op persoonlijke titel gekozen en benoemd. Hierdoor bestaat voor ieder raadslid de mogelijkheid om tussentijds van fractie te veranderen of zelfstandig verder te gaan.
Volgens de Kieswet is dat zo. Maar de vraag die gesteld kan worden is of Paulides in politieke zin zijn raadszetel mag houden. Ruim 70% van de stemmen waarop zijn raadszetel is gebaseerd, waren stemmen die niet op hem waren uitgebracht. Zie hiervoor onderstaande uitslag:
De uitslag per kandidaatStemmen
1. Bert Ooms (lijsttrekker)1525
2. Henk de Greef717
3. Anouk van Eekelen392
4. Marc van Dijk133
5. Liz Schaefer138
6. Margaret de Vos van Steenwijk493
7. Hans Akerboom87
8. Ankie Erwich10
9. Onno van Buren147
10. Monique van Deursen78
11. Jacob Jan Bakker24
12. Afke Schaart123
13. Caroline Rutten27
14. Jan Pieter Becker 145
15. Frans Micklinghoff69
16. Ben Paulides160
Maarten Prinsen (lijstduwer)50
Totaal VVD-stemmers4318
Aantal VVD-stemmen per raadszetel539,75
Volgens deze uitslag haalde lijsttrekker Bert Ooms 2,825 zetels binnen en de nr. 2 van de lijst (wethouder) Henk de Greef 1,328 zetel. Het raadslid De Vos van Steenwijk bleek ook (weer) populair in het dorp en haalde op eigen kracht bijna een hele zetel binnen (0,913 zetel). Maar Paulides heeft met zijn 160 stemmen dus maar 0,296 zetel binnengehaald. Mijn vraag is nu: Rechtvaardigt deze geringe electorale basis van zijn zetel, dat hij zelfstandig in de gemeenteraad zijn zetel mag aanhouden? p.s. Intussen is Raadslid Paulides wel goed voor veel reuring in de media, en zorgt voor hilarische raadsvragen over het scheefwonen van burgemeester Hoekema en zijn vrouw n.a.v. de laatste verbouwing aan de ambtswoning: "Was het terras wellicht zo slecht dat de burgemeester met zijn vrouw dreigde scheef te gaan wonen?" Driehoekborstige

Reacties