Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Hypotheekrente te hoog

Voor de kredietcrisis was de hypotheekrente z'n 4%, nu is deze zo'n 6%. In buurland Duitsland is de rente ook opgelopen, maar niet zo snel als in ons land. Vandaar dat de Consumentenbond een actie is begonnen tegen de – volgens de bond – te hoge rente. De hypotheekrentemarkt is een nationale markt. Er zijn maar weinig mensen die over de grens hun hypotheek kunnen halen, nl. alleen diegenen die in een grensgebied wonen. Daarom kunnen de Nederlandse banken gezamenlijk de rente in Nederland hoog houden. Volgens de Consumentenbod steken de Nederlandse Banken daardoor € 3,8 miljard p/j in eigen zak. Ik zit in de Ledenraad van de Vereniging Eigen Huis. En daarom volg ik die club met extra interesse. En die vereniging behartigt onze belangen als huizenbezitter. Ook op het terrein van hypotheken: in de eerste plaats als uw onafhankelijk adviseur. Maar ook de Vereniging Eigen Huis mag van mij wat meer werk maken van de strijd om een lagere rente. Dat hoort niet de Consumentenbond te doen - die moet opkomen voor algemene consumentenbelangen. Eigen Huis moet opkomen voor specifieke belangen van (adspirant) eigenhuis-bezitters. Dit gaat over grote bedragen. Dus dit muisje mag van mij nog een staartje krijgen..... Kijk deze uitzending, en met name vanaf 6:50.

Reacties