Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Het nieuwe werken is 'n smartphone

In de maanden februari-april was ik digitaal 'n beetje gehandicapt. Ik was voor mijn nieuwe job van werkplek veranderd en moest mijn smartphone en laptop met telewerkvoorziening bij mijn oude club inleveren. Met een nieuwe kamer, een nieuw bureau, nieuwe secretaresse en … slechts een gewoon mobieltje stapte ik op mijn nieuwe werkplek 6 jaar terug in de tijd. Geen telewerken, niet onderweg mailtjes lezen en beantwoorden, niet buiten kantoor en kantoortijden in de agenda, niet na een afspraak of na een gemiste treinaansluiting via 9292ov.nl een nieuwe reisroute plannen. En evenmin snel iets op Google opzoeken tijdens een vergadering. En wijzigingen in mijn agenda merkte ik meer dan eens te laat.

Nee, gedurende die eerste 100 dagen was ik zonder “kantoor op zak”. De sterk merkbare daling van mijn productiviteit in mijn nieuwe werk weet ik aanvankelijk deels aan de nieuwigheid van de job. Maar toen kwam daar de Blackberry met de agenda, de mail en internet. En in 1 keer ging alles veel sneller. En beter. En 's avonds was ik minder moe. Mijn mailbox was meestal opgeruimd, zaken werden snel afgehandeld. En hoewel er opeens op vreemde tijden heen en weer werd gemaild – tijdens het ontbijt of 's avonds op de bank – was ik aan het eind van de dag minder moe. Minder stress. Meer rust in mijn hoofd. En, over de duim gemeten, zeker 30-40% meer effectieve productiviteit. 's-Morgens op kantoor kan ik nu direct aan de slag met lichtvoetige gesprekken of zware dossiers. Als ik op kantoor kom, is mijn inbox leeg en mijn agenda bijgewerkt. Het nieuwe werken is voor mij eigenlijk niet veel meer dan een smartphone, waarmee je je kantoor in feite altijd bij de hand hebt.

Reacties