Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Ontwikkelingen Woningmarkt

Op zaterdag 14 april jl hield prof Peter Boelhouwer een presentatie voor de bestuursorganen van de Vereniging Eigen Huis. De presentatie spreekt grotendeels voor zich en treft u hieronder aan. Interessant is slide nr. 17 waaruit blijkt hoe goed het model van de TU Delft de ontwikkeling van de woningprijs voorspellen kan. Er werd bij gezegd dat de woningprijs in Nederland nog wel zo'n 20% kon dalen.
Ver. Eigen Huisl Ledenraad 14 april 2012

Reacties