Ontwikkelingen Woningmarkt

Op zaterdag 14 april jl hield prof Peter Boelhouwer een presentatie voor de bestuursorganen van de Vereniging Eigen Huis. De presentatie spreekt grotendeels voor zich en treft u hieronder aan. Interessant is slide nr. 17 waaruit blijkt hoe goed het model van de TU Delft de ontwikkeling van de woningprijs voorspellen kan. Er werd bij gezegd dat de woningprijs in Nederland nog wel zo'n 20% kon dalen.
Ver. Eigen Huisl Ledenraad 14 april 2012

Reacties