Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Ontwikkelingen Woningmarkt

Op zaterdag 14 april jl hield prof Peter Boelhouwer een presentatie voor de bestuursorganen van de Vereniging Eigen Huis. De presentatie spreekt grotendeels voor zich en treft u hieronder aan. Interessant is slide nr. 17 waaruit blijkt hoe goed het model van de TU Delft de ontwikkeling van de woningprijs voorspellen kan. Er werd bij gezegd dat de woningprijs in Nederland nog wel zo'n 20% kon dalen.
Ver. Eigen Huisl Ledenraad 14 april 2012

Reacties