Vereniging Eigen Huis vs. Consumentenbond

Sinds 2008 ben ik lid van de Ledenraad van de Vereniging Eigen Huis. In mei 2012 eindigt mijn termijn; en ik hou er ook mee op. Belangrijke reden is dat de vereniging zich met iets bezighoudt, waar ze zich niet mee moet bezighouden, nl. de collectieve inkoop van energie èn daarnaast kansen laat liggen op het terrein van de hypotheekmarkt. Collectieve energie-inkoop heeft niks met het eigen huis te maken. Hiermee komt de Vereniging Eigen Huis op het terrein van consumenten in het algemeen, Maar daarvoor hebben wij de Consumentenbond.

Deze bond houdt zich anderzijds soms ook met zaken bezig die specifiek de eigenhuizenbezitter betreffen: sinds 2011 stort de Consumentenbond zich bijv. op de hypotheekmarkt. In mijn ogen moet er zeker wat aan de hypotheekmarkt worden gedaan, want de Nederlandse banken rekenen belachelijk hoge tarieven, veel hoger dan omringende landen. Terwijl de Nederlandse hypotheken internationaal de laagste risico’s opleveren! Maar dat is niks voor Consumentenbond: dat is nou iets wat de Vereniging Eigen Huis zou moeten doen (maar laat liggen). Vragen van mij aan de directeur (Marlies Pernot) over de relatie met de Consumentenbond op het terrein van de hypotheekmarkt en over de collectieve energie-inkoop zijn in de vergadering met de Ledenraad beleefd beantwoord. Maar de vereniging blijft zich buiten het eigenlijke werkterrein begeven met de energie-inkoop èn laat kansen liggen om een factor van betekenis te zijn op de hypotheekmarkt. Dat zijn strategische fouten die leiden tot erosie van het profiel van de vereniging - wat ook blijkt uit eigen onderzoek van de vereniging:  zelfs een flink deel van de eigen leden weet niet goed waar de vereniging nou precies voor staat. De raad van toezicht geeft hier geen tegengas. Dus geef ik het maar op, met als consequentie dat ik ook mijn lidmaatschap opzeg.

Reacties