Resultaat = visie x draagvlak

Toen ik nog bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat werkte, vertelde een toenmalige collega mij, na afloop van weer een slopende discussie met vele afdelingen over de nieuwe inrichting van het spoorwegbestel, het verband tussen visie en draagvlak. 'Maarten', zei hij, 'je standpunt kan nog zó goed zijn, als niemand het met je eens is, bereik je niks.' Op zijn whiteboard schreef hij: R=VxD. Inhoud is het resultaat van visie en draagvlak. En gelijk had hij. ik stelde mijn visie wat globaler op, gaf expliciet ruimte voor de inbreng van anderen, en kreeg ambtelijk, bestuurlijk en toen ook politiek en maatschappelijk draagvlak. En uiteindelijk resultaat.

Reacties