Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Resultaat = visie x draagvlak

Toen ik nog bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat werkte, vertelde een toenmalige collega mij, na afloop van weer een slopende discussie met vele afdelingen over de nieuwe inrichting van het spoorwegbestel, het verband tussen visie en draagvlak. 'Maarten', zei hij, 'je standpunt kan nog zó goed zijn, als niemand het met je eens is, bereik je niks.' Op zijn whiteboard schreef hij: R=VxD. Inhoud is het resultaat van visie en draagvlak. En gelijk had hij. ik stelde mijn visie wat globaler op, gaf expliciet ruimte voor de inbreng van anderen, en kreeg ambtelijk, bestuurlijk en toen ook politiek en maatschappelijk draagvlak. En uiteindelijk resultaat.

Reacties