Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

De kracht van de eigen pen

to-do-lijstjeMet alle moderne hulpmiddelen, is het minder nodig om zaken nog letterlijk op papier te zetten. Niettemin blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het daadwerkelijk zelf opschrijven van je voornemens of beloftes vele malen effectiever is dan minder actieve vormen. Een positieve klik op een uitnodiging via Facebook waarmee ik beloof vanavond bij een feestje aanwezig te zijn, heeft veel minder kracht dan het handgeschreven memo aan mijn buurman dat ik hem morgenochtend om 9 uur ga helpen met de heg snoeien. Ondanks alle mogelijkheden om digitaal zaken af te wikkelen, moeten we niet vergeten wat de kracht is van de handgeschreven belofte. Afspraken, convenanten en contracten kun je dus ook maar beter klassiek met de hand ondertekenen als je de nakoming wil vergroten. Dingen opschrijven heeft iets magisch. In ons digitale tijdperk moeten wij dat niet vergeten. Ik heb dit weekeinde veel te doen. Ik ga maar eens mijn to-do lijstje op papier zetten. Grote kans dat wat ik opschrijf, ook ga doen.

Reacties