Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Nomen est omen

Maarten Prinsen is programma manager en woont in Wassenaar. De naam 'Maarten' en 'manager' beginnen met de zelfde 2 letters, net als 'programma' en 'Prinsen'. Ook hebben zijn voornaam en zijn woonplaats een overeenkomst in letters en woordklank (Maar-/-naar).
Dat lijkt allemaal toeval. Maar is dat ook zo?

Dennis the dentist
Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat onze naam een subtiele maar grote invloed uitoefent op onze beslissingen. Hun studies toonden aan dat mensen onevenredig vaak leven in een plaats waarvan de naam lijkt op hun eigen voor- of achternaam. Zo bleken mensen met de naam Louis een onevenredig hoge kans te hebben om in St. Louis te wonen. Ook onderzocht men de relatie tussen de verjaardag en voorkeuren voor cijfers. Mensen bleken onevenredig vaak te wonen in steden waarvan de namen begonnen met hun verjaardag nummers (bijv. Two Harbors). Ook bleek uit studies dat mensen onevenredig vaak een carrière kiezen die lijkt op hun naam. Zo bleken mensen met de naam Dennis of Denise bijna twee keer zo vaak als gemiddeld voor te komen bij tandartsen (dentists). Onbewust lijkt onze naam onze keuzes te beïnvloeden.

Naamletters
De letters in onze naam hebben dus meer invloed op ons gedrag dan we denken. De Nederlandse sociaal-psycholoog Raymond Smeets publiceerde in 2009 onderzoek waaruit bleek dat mensen vaker verhuizen naar een stad, kiezen voor een partner, een beroep en een straat waarvan de naam overeenkomst vertoont met de eigen naam. Hij toonde aan dat alleen mensen met een positief zelfbeeld zo'n voorkeur vertonen. Dat zijn dus de feiten. De verklaring voor dit fenomeen is dat een positief gevoel over onszelf overslaat naar alles wat op de een of andere manier aan onszelf ‘gelinkt’ is, waardoor we een voorkeur hebben voor die zaken. En deze voorkeuren beinvloeden - onbewust - ons gedrag, zoals partnerkeuze of een keuze voor producten.
Ook toonde Smeets dat mensen bovengemiddeld gebruik maken van hun naamletters in de teksten die ze schrijven.
Tot slot: Maarten Prinsen heeft vroeger jarenlang in Den Haag gewoond. Aan de Prinsegracht.....

update 06/09/2023
Deze is ook lollig. 
Hoogleraar hoogbegaafdheid Lianne HoogeveenReacties