Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Boudewijn Büchplein

Boudewijn Büchplein?De Wassenaarse Burgemeester Jan Hoekema kondigde aan dat een straat in Wassenaar zou worden vernoemd naar de in 2002 overleden schrijver en programmamaker Boudewijn Büch.

Inmiddels is het plan geopperd om de Rijnsburgpassage, de zijstraat van de Langstraat in Wassenaar, waar de ingang van de openbare bibliotheek aan is gelegen, naar Büch te vernoemen.


Hiertegen kwam onlangs verzet in de gemeentelijke raadscommissie Bestuur & Middelen. Naar verluid was het verzet gebaseerd op de kosten van de naamswijziging voor de in deze straat gevestigde ondernemers. Wat nu? Want deze straat is door de vestiging van de bibliotheek natuurlijk wel de meest aangewezen straat in Wassenaar om naar Boudewijn Büch te vernoemen. Büch is in Wassenaar opgegroeid, dus is een straatnaam in dit dorp zeer gepast. Nou is het denkbaar om de voorgestelde “Rijnsburgpassage”  in tweeën te delen en de ene helft van de straat, waar de ondernemers zijn gevestigd, ongewijzigd te benoemen als de Rijnsburgpassage, en de andere helft – waaraan de bibliotheek is gevestigd – te vernoemen naar Büch: de Boudewijn Büchpassage. Het enige geval dat ik ken van een straat waar de ene kant een andere naam heeft dan de andere, is de Nieuwstraat in Kerkrade die aan de overkant Neustrasse heet. Juridisch kan deze oplossing ook op grond van artikel 5.6.2 lid 2 van de APV Wassenaar. Een mooiere oplossing is misschien wel om het driehoekige pleintje in het midden van de Langstraat, gelegen vóór de bibliotheek, te vernoemen naar Büch. Dat is een openbare ruimte die een naam verdient, en waaraan geen ondernemer is gevestigd. Het Boudewijn Büchplein. Dàt moet het maar worden.

Reacties