Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Routine geeft energie


Barack Obama staat iedere dag op precies dezelfde tijd op, gaat om dezelfde tijd naar de sportzaal en eet steeds hetzelfde als ontbijt. Alles van het leven van Obama - behalve zijn werk als president - bestaat uit routine. Dagelijkse problemen nemen bij de meeste mensen een groot deel van hun dag in beslag. Deze moet je volgens Obama, blijkens een interview met Michael Lewis, uit je leven bannen. Hij baseert zich op onderzoek dat aantoont dat het nemen van eenvoudige beslissingen je vermogen aantast om andere beslissingen te nemen.

“You’ll see I wear only gray or blue suits, I’m trying to pare down decisions. I don’t want to make decisions about what I’m eating or wearing. Because I have too many other decisions to make. You need to focus your decision-making energy. You need to routinize yourself. You can’t be going through the day distracted by trivia.”
Wat zal ik ontbijten, welk overhemd trek ik aan, enz. enz. Al die triviale beslissingen kosten nodeloze energie. En ze putten je uit. In de loop van de dag heb je steeds minder energie over voor belangrijke zaken. De Obama-oplossing is dus om al die dagelijkse zaken in een vast patroon, in een routine, vast te leggen. Dan heb je meer mentale energie voor de belangrijke dingen.

Reacties