Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Stop met onbelangrijke activiteiten

De 80-20 regel is eigenlijk heel eenvoudig:
80% van je activiteiten is verantwoordelijk voor slechts 20% van je resultaten. en 20% van je activiteiten is verantwoordelijk voor 80% van je resultaten.
De aanpak ligt voor het grijpen: focus op de 20% die het meeste resultaat oplevert. Dan hou je een hoop tijd over. De vraag is: hoe kom je erachter welke activiteiten nou de meeste resultaten opleveren? Bij het antwoord op deze vraag kun je het time-management model van Dwight Eisenhower toepassen: de urgency-importance matrix. Eisenhower stelde:

Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent.
eisenhower matrix
Volgens de zogenoemde Eisenhower-matrix kun je activiteiten verdelen in mate van urgentie en in de mate van belang. Urgent en belangrijk doe je direct, niet urgente belangrijke zaken plan je; zet ze in je agenda. Dan resteren de onbelangrijke urgente en niet urgente zaken. De onbelangrijke urgente zaken moet je delegeren, aan anderen overlaten; in elk geval niet zelf doen. De onbelangrijke niet-urgente zaken, zijn de echte tijdverspillers. Ik heb het niet over ontspannende activiteiten - deze zijn belangrijk en moet je inplannen... [caption id="" align="alignnone" width="833"] Time management volgens Eisenhower[/caption] .

Reacties