Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Stop met onbelangrijke activiteiten

De 80-20 regel is eigenlijk heel eenvoudig:
80% van je activiteiten is verantwoordelijk voor slechts 20% van je resultaten. en 20% van je activiteiten is verantwoordelijk voor 80% van je resultaten.
De aanpak ligt voor het grijpen: focus op de 20% die het meeste resultaat oplevert. Dan hou je een hoop tijd over. De vraag is: hoe kom je erachter welke activiteiten nou de meeste resultaten opleveren? Bij het antwoord op deze vraag kun je het time-management model van Dwight Eisenhower toepassen: de urgency-importance matrix. Eisenhower stelde:

Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent.
eisenhower matrix
Volgens de zogenoemde Eisenhower-matrix kun je activiteiten verdelen in mate van urgentie en in de mate van belang. Urgent en belangrijk doe je direct, niet urgente belangrijke zaken plan je; zet ze in je agenda. Dan resteren de onbelangrijke urgente en niet urgente zaken. De onbelangrijke urgente zaken moet je delegeren, aan anderen overlaten; in elk geval niet zelf doen. De onbelangrijke niet-urgente zaken, zijn de echte tijdverspillers. Ik heb het niet over ontspannende activiteiten - deze zijn belangrijk en moet je inplannen... [caption id="" align="alignnone" width="833"] Time management volgens Eisenhower[/caption] .

Reacties