Stop met onbelangrijke activiteiten

De 80-20 regel is eigenlijk heel eenvoudig:
80% van je activiteiten is verantwoordelijk voor slechts 20% van je resultaten. en 20% van je activiteiten is verantwoordelijk voor 80% van je resultaten.
De aanpak ligt voor het grijpen: focus op de 20% die het meeste resultaat oplevert. Dan hou je een hoop tijd over. De vraag is: hoe kom je erachter welke activiteiten nou de meeste resultaten opleveren? Bij het antwoord op deze vraag kun je het time-management model van Dwight Eisenhower toepassen: de urgency-importance matrix. Eisenhower stelde:

Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent.
eisenhower matrix
Volgens de zogenoemde Eisenhower-matrix kun je activiteiten verdelen in mate van urgentie en in de mate van belang. Urgent en belangrijk doe je direct, niet urgente belangrijke zaken plan je; zet ze in je agenda. Dan resteren de onbelangrijke urgente en niet urgente zaken. De onbelangrijke urgente zaken moet je delegeren, aan anderen overlaten; in elk geval niet zelf doen. De onbelangrijke niet-urgente zaken, zijn de echte tijdverspillers. Ik heb het niet over ontspannende activiteiten - deze zijn belangrijk en moet je inplannen... [caption id="" align="alignnone" width="833"] Time management volgens Eisenhower[/caption] .

Reacties