Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Vakantiedrukte bij de gemeente

Als je na een maand vakantie je stationsfiets in Den Haag zoekt, zul je van een koude kermis thuiskomen.  Dan zal dit bord je zeker opvallen. Na twee rondjes door de fietsenstalling weet ik dat ik ook het slachtoffer ben van de vakantiedrukte bij de gemeente Den Haag. Voor €25 kun je de fiets weer terugkrijgen. Maar aangezien dat zo ongeveer de dagwaarde van mijn stationsfiets is, biedt dat geen soelaas.   Helaas pindakaas. 

Reacties