Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Europees Verkiezingsprogramma VVD


De VVD presenteerde op 9 september jl. als eerste partij het concept verkiezingsprogramma voor de aanstaande verkiezingen van het Europees Parlement, die op 22 mei 2014 worden gehouden.
De VVD wil meer banen, minder regels, minder geldverspilling en minder eurocommissarissen.Verder staan er veel herkenbare zaken in het concept-programma.

De concept-titel 'Europa waar nodig' zegt nog weinig over de inhoud. De VVD zet zich in Brussel en Straatsburg vooral in voor de EU als ruimte voor vrijhandel, vrijheid en veiligheid. "Europa voor vrijhandel, vrijheid en veiligheid", dat zou wat mij betreft een meer aansprekende titel zijn, die ook meer de inhoudelijke koers van de VVD weergeeft. Lijkt me een mooi amendement voor de komende Algemene Vergadering.

Reacties