Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Het einde van TV

Deze week vroeg ik aan een groepje kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar of er over 50 jaar nog wel Nederlands gesproken zou worden in dit land. 'Oh ja, wel zeker', was het antwoord.
Toen vroeg ik hen of er over 10 jaar nog wel televisie zou bestaan. 'Oh nee, echt niet!', riep men in koor.
Programma's en video's kijkt men op Uitzendinggemist of YouTube. Films kijkt men nog wel eens ouderwets op DVD, maar steeds meer via de tablet, smartphone of laptop. De TV met programma's op bepaalde tijden, die natuurlijk nooit aansluiten op je eigen agenda, dat is toch zo onhandig! Nee, dan beter via de app of op de computer.

Programma's zullen niet verdwijnen, maar de TV wel. En in de toekomst zullen mensen wel willen betalen om iets eerder te zien dan het tijdstip waarop iets online beschikbaar komt, werd door deze kinderen geopperd. Maar de TV zoals weer die nu kennen, zal echter zonder meer verdwijnen. 

Reacties