Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Tegenheden des levens

Ook jij hebt dat natuurlijk wel eens: behalve geluk, ook wel eens ongeluk. Iedereen krijgt tegenslagen in het leven.
Onlangs werd mijn oudste dochter op klaarlichte dag op de fiets, op een rotonde, aangereden door een halfblinde bejaarde vrouw. Kennelijk mag zo iemand in Nederland nog in een auto rijden.

De veroorzaker betaalt natuurlijk de materiële schade. Maar behalve die schade is er ook pijn en ongemak. Het kind mist een hockeywedstrijd, kan een tijdje niet lopen en het gezin komt door het gedoe rond het ongeval veel te laat bij oma’s verjaardag. En dan moet je ook nog tijd besteden aan het laten taxeren van de schade, het indienen van de schadeclaim, bellen met de verzekeraar, het gesleep met een fiets die niet meer rijdt enz.
Deze “schade” wordt niet vergoed. Het zijn in de woorden van een rechter die hier meer dan 25 jaar geleden een uitspraak over moest doen, de “tegenheden des levens”, die men persoonlijk behoort op te vangen.


Het begrip “tegenheden des levens” wordt niet vaak gebruikt, maar ik moest er de afgelopen dagen vaak aan denken. Hoe makkelijker zo’n zaak wordt afgewikkeld, hoe minder “tegenheden” je ondervindt.
De tegenpartij is bij Interpolis verzekerd. Ik heb vanmorgen de stukken naar deze verzekeraar gestuurd. Ik ben benieuwd hoe snel en met hoeveel of hoe weinig gedoe men deze zaak afwikkelt.

Intussen geldt voor de halfblinde 74 jaar oude bestuurder van de auto, van wie het rijbewijs volgend jaar verloopt, dat vanaf 1 januari 2014 de keuringsleeftijd voor een nieuw rijbewijs op 75 jaar wordt gesteld. Dit om administratieve rompslomp voor de burger terug te dringen. Zij acht zich nog in staat om te rijden en kan zonder keuring weer voor 5 jaar een rijbewijs aanvragen. Goed idee, die vermindering van bureaucratie door de overheid?

Reacties