Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Tegenheden des levens

Ook jij hebt dat natuurlijk wel eens: behalve geluk, ook wel eens ongeluk. Iedereen krijgt tegenslagen in het leven.
Onlangs werd mijn oudste dochter op klaarlichte dag op de fiets, op een rotonde, aangereden door een halfblinde bejaarde vrouw. Kennelijk mag zo iemand in Nederland nog in een auto rijden.

De veroorzaker betaalt natuurlijk de materiële schade. Maar behalve die schade is er ook pijn en ongemak. Het kind mist een hockeywedstrijd, kan een tijdje niet lopen en het gezin komt door het gedoe rond het ongeval veel te laat bij oma’s verjaardag. En dan moet je ook nog tijd besteden aan het laten taxeren van de schade, het indienen van de schadeclaim, bellen met de verzekeraar, het gesleep met een fiets die niet meer rijdt enz.
Deze “schade” wordt niet vergoed. Het zijn in de woorden van een rechter die hier meer dan 25 jaar geleden een uitspraak over moest doen, de “tegenheden des levens”, die men persoonlijk behoort op te vangen.


Het begrip “tegenheden des levens” wordt niet vaak gebruikt, maar ik moest er de afgelopen dagen vaak aan denken. Hoe makkelijker zo’n zaak wordt afgewikkeld, hoe minder “tegenheden” je ondervindt.
De tegenpartij is bij Interpolis verzekerd. Ik heb vanmorgen de stukken naar deze verzekeraar gestuurd. Ik ben benieuwd hoe snel en met hoeveel of hoe weinig gedoe men deze zaak afwikkelt.

Intussen geldt voor de halfblinde 74 jaar oude bestuurder van de auto, van wie het rijbewijs volgend jaar verloopt, dat vanaf 1 januari 2014 de keuringsleeftijd voor een nieuw rijbewijs op 75 jaar wordt gesteld. Dit om administratieve rompslomp voor de burger terug te dringen. Zij acht zich nog in staat om te rijden en kan zonder keuring weer voor 5 jaar een rijbewijs aanvragen. Goed idee, die vermindering van bureaucratie door de overheid?

Reacties