Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Gekozen, en nu?


Felicitaties aan mijn oude vriend Matthijs van Miltenburg. Hij is gekozen als lid van het Europees Parlement. Voor D66. Hij woonde tot nu zo lekker rustig in het Brabantse dorpje Empel. Nu moet hij naar Brussel voor "de goede zaak".

Het grote risico is natuurlijk dat hij als kersverse parlementariër volledig opgaat in de nieuwe routines van Brussel. Ik herinner mij een leuk boekje van VVD kamerlid Anne Mulder, vooral gericht op nieuwe gemeenteraadsleden, maar met een kernboodschap die een verse Europarlementarier zich ook ter harte zou moeten nemen: kies een paar zaken waar je volledig op richt en laat de rest schieten. Focus, dus.

Ik ben benieuwd welke focus Matthijs gaat kiezen? ik zal het hem over een paar maanden eens gaan vragen.

Reacties