Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Hoe jij succesvol goede voornemens kunt uitvoeren

goede voornemens
Nieuwjaarsdag staat bekend om de vele goede  voornemens die een week of 2-3 later weer zijn toegevoegd aan de boulevard of broken dreams.

Mijn beste voornemens begonnen op een willekeurig moment. Zo ben ik succesvol (volledig) gestopt met roken op 18 augustus 2005. En ben ik begonnen met het uitvoeren van mijn voornemen van langzaam en duurzaam gewichtsverlies op 16 november 2012. En dat was tot dusverre ook succesvol - al 2 kledingmaten.
En met het afschaffen van het - volgens mij - zinloos gebruik van bepaalde sociale media (Facebook, 4square) ben ik medio juli 2013 begonnen. Ook weer succesvol, èn met een enorme tijdwinst.

En sinds een weekje geef ik uitvoering aan mijn voornemen om mijn weblog (vrijwel) dagelijks bij te houden. Iedere ochtend deel ik iets van mijn kennis of ervaring via dit weblog. En tot dusver voer ik dat voornemen prima uit.

Conclusie is dat de beste, meest succesvolle, goede voornemens op een willekeurig moment in het jaar in uitvoering moeten worden genomen. Wacht niet tot een mooi startmoment, zoals de eerste dag van het jaar of van de maand. Maar start direct!

Reacties