Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Hoe jij succesvol goede voornemens kunt uitvoeren

goede voornemens
Nieuwjaarsdag staat bekend om de vele goede  voornemens die een week of 2-3 later weer zijn toegevoegd aan de boulevard of broken dreams.

Mijn beste voornemens begonnen op een willekeurig moment. Zo ben ik succesvol (volledig) gestopt met roken op 18 augustus 2005. En ben ik begonnen met het uitvoeren van mijn voornemen van langzaam en duurzaam gewichtsverlies op 16 november 2012. En dat was tot dusverre ook succesvol - al 2 kledingmaten.
En met het afschaffen van het - volgens mij - zinloos gebruik van bepaalde sociale media (Facebook, 4square) ben ik medio juli 2013 begonnen. Ook weer succesvol, èn met een enorme tijdwinst.

En sinds een weekje geef ik uitvoering aan mijn voornemen om mijn weblog (vrijwel) dagelijks bij te houden. Iedere ochtend deel ik iets van mijn kennis of ervaring via dit weblog. En tot dusver voer ik dat voornemen prima uit.

Conclusie is dat de beste, meest succesvolle, goede voornemens op een willekeurig moment in het jaar in uitvoering moeten worden genomen. Wacht niet tot een mooi startmoment, zoals de eerste dag van het jaar of van de maand. Maar start direct!

Reacties