Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Jij hebt maximaal 150 vrienden

Een mens heeft maximaal 150 relaties met anderen. Dat cijfer komt van prof. Robin Dunbar, een antropoloog en evolutionair psycholoog.

Dunbar berekende dat mensen cognitief kunnen omgaan met een maximum van 150 sociale relaties. Meer dan dat aantal kunnen onze hersenen niet aan. Met meer kunnen we geen hechte relaties aangaan, en over meer kunnen we te weinig informatie vasthouden om een ​​vriendschap mee te houden. Met minder dan 150 mensen kunnen wij bevredigende relaties hebben. Meer niet. En daarbinnen zitten goede vrienden, maar ook de vagere kennissen, die je al een tijd niet meer hebt gezien.

Via sociale netwerken via internet zoals Facebook en LinkedIn kun je duizenden relaties hebben. Bij Facebook maximaal 5.000 (om technische redenen). Op LinkedIn heb ik vandaag 850 relaties. Dat zijn mensen die ik zakelijk of privé in het echte leven heb ontmoet en gesproken. En mijn lijst van contacten in mijn telefoon is nog veel groter.

Maar onze kring van werkelijke vrienden blijft hardnekkig klein. Niet beperkt door de technologie, maar door de menselijke natuur.

Reacties