Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Jij hebt maximaal 150 vrienden

Een mens heeft maximaal 150 relaties met anderen. Dat cijfer komt van prof. Robin Dunbar, een antropoloog en evolutionair psycholoog.

Dunbar berekende dat mensen cognitief kunnen omgaan met een maximum van 150 sociale relaties. Meer dan dat aantal kunnen onze hersenen niet aan. Met meer kunnen we geen hechte relaties aangaan, en over meer kunnen we te weinig informatie vasthouden om een ​​vriendschap mee te houden. Met minder dan 150 mensen kunnen wij bevredigende relaties hebben. Meer niet. En daarbinnen zitten goede vrienden, maar ook de vagere kennissen, die je al een tijd niet meer hebt gezien.

Via sociale netwerken via internet zoals Facebook en LinkedIn kun je duizenden relaties hebben. Bij Facebook maximaal 5.000 (om technische redenen). Op LinkedIn heb ik vandaag 850 relaties. Dat zijn mensen die ik zakelijk of privé in het echte leven heb ontmoet en gesproken. En mijn lijst van contacten in mijn telefoon is nog veel groter.

Maar onze kring van werkelijke vrienden blijft hardnekkig klein. Niet beperkt door de technologie, maar door de menselijke natuur.

Reacties