Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Pluim voor PvdA Wassenaar

In 2010 was ik al onder de indruk van de stijl van politiek bedrijven van de PvdA in Wassenaar (zie deze video). En het (enige) raadslid dat voor die partij in de gemeenteraad zat, heeft mij de afgelopen roerige jaren ook niet teleurgesteld.

Ik ben het inhoudelijk vaak niet met ze eens, maar hun stijl van politiek bedrijven, bevalt me enorm. Recent voorbeeld is de voordracht voor "hun" wethouder in het nieuwe college van B&W in Wassenaar. Sinds gisteren weten we dat dit Inge Zweerts de Jong is. Dit is een vriendelijke en in het sociale domein geïnteresseerde vrouw. En zij zal als wethouder namens zowel de PvdA als Passie voor Wassenaar (PvW) optreden.

PvW is een volbloed afsplitsing van de VVD, met de voormalige VVD-lijsttrekker en -fractievoorzitter Bert Ooms als politiek leider. En de nieuwe wethouder stond ook op de kandidatenlijst van PvW. Zij heeft jarenlang (2002-2010) voor de VVD in de gemeenteraad gezeten.
Ik heb enorm veel bewondering voor het feit dat partijen, en vooral de PvdA, hebben ingestemd met een wethouder die namens zowel de liberale PvW als de sociaal-democratische PvdA gaat optreden.

Dat die combinatie best mogelijk is, laat Mark Rutte ook al bijna 2 jaar zien als premier van zijn VVD-PvdA kabinet. En dat zien we nu hier in Wassenaar in de persoon van de nieuwe wethouder Inge Zweerts de Jong terug.

Het is een mooie combinatie en een prachtige uiting van goede samenwerking. Een uiting van olie op de golven, in plaats van olie op het vuur. En dat hebben we in Wassenaar nodig.

Reacties