Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Stem D66 nr. 4 Matthijs van Miltenburg

Sinds 1987 ben ik lid van de VVD en ben in verschillende rollen ook actief tot zeer actief in deze partij geweest. Maar ik ga nu toch D66 adviseren!

Allereerst: als je voor de VVD principes bent, moet je natuurlijk gewoon daarop stemmen. Maar als je in meer of mindere mate zwevend bent, dan heb ik de gouden tip: stem op de nr. 4 van D66. Op die plaats staat mijn goede vriend Matthijs van Miltenburg. Hij is sociaal en liberaal, en vooral verstandig. Ik meen zelfs: veel verstandiger dan al die andere D66-kandidaten. En ik ken ‘m al 17 jaar, dus denk ‘m wel een beetje te kennen.

Als je vraagt; waarom D66 en waarom dan deze Matthijs van Miltenburg? Hij is erudiet, spreekt zijn talen, is Brabander, Nederlander en Europeaan (getrouwd met een knappe Française), vader van twee tweetalige kinderen, gezellige Bourgondisch, charmant, communicatief. Kent de Europese regelgeving en de Brusselse lobbycircuits uit de praktijk. Kent ook de Haagse ambtenarij.
En – ik herhaal het maar – hij is een vent met enorm veel gezond verstand. Dus stem met je verstand, stem op Matthijs D66 nummer 4.

----
Update: op veler verzoek informatie over mijn eigen stem:


Reacties