De naam "Wassenaar"

Ik woon in het dorpje Wassenaar.  Het dorpje is in de middeleeuwen ontstaan. Het huidige centrum is vlak naast het oude centrum uit die tijd: de dorpskerk  die in de 12e eeuw werd gebouwd. Deze kerk is genoemd naar de evangelist Willibrord, die vanuit Engeland voor het eerst in Wassenaar voet aan wal zette om het Christendom in de lage landen te verspreiden De naam Wassenaar  komt voor in een akte uit het jaar 1203:  Philips de Wasnare wordt daarin genoemd als getuige bij een verdrag tussen de graaf van Holland en de hertog van Brabant. De naam van het dorp is waarschijnlijk afgeleid van het woord “wasnare”. Dat is samengesteld uit de woorden “wasa” en “nare”. Het woord 'wasa" betekent drassig land en "nare" betekent nabij. Heel simpel dus: nabij drassig land. Tussen de strandwallen was er een drassig land, door overstromingen van de Rijn die bij Katwijk in de Noordzee stroomde: waar nu het (voormalige) vliegveld Valkenburg ligt.

Reacties