Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

De naam "Wassenaar"

Ik woon in het dorpje Wassenaar.  Het dorpje is in de middeleeuwen ontstaan. Het huidige centrum is vlak naast het oude centrum uit die tijd: de dorpskerk  die in de 12e eeuw werd gebouwd. Deze kerk is genoemd naar de evangelist Willibrord, die vanuit Engeland voor het eerst in Wassenaar voet aan wal zette om het Christendom in de lage landen te verspreiden De naam Wassenaar  komt voor in een akte uit het jaar 1203:  Philips de Wasnare wordt daarin genoemd als getuige bij een verdrag tussen de graaf van Holland en de hertog van Brabant. De naam van het dorp is waarschijnlijk afgeleid van het woord “wasnare”. Dat is samengesteld uit de woorden “wasa” en “nare”. Het woord 'wasa" betekent drassig land en "nare" betekent nabij. Heel simpel dus: nabij drassig land. Tussen de strandwallen was er een drassig land, door overstromingen van de Rijn die bij Katwijk in de Noordzee stroomde: waar nu het (voormalige) vliegveld Valkenburg ligt.

Reacties