Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Van aspirine krijg je hoofdpijn

Van aspirine en paracetamol krijg je hoofdpijn, Uit onderzoek blijkt dat mensen die deze pijnstillers  gebruiken, vaker last hebben van hoofdpijn.  En van cola light word je dik. Uit onderzoek blijkt namelijk dat cola light drinkers bovengemiddeld last hebben van overgewicht. Er zijn tal van onderzoeken die dergelijke verbanden aantonen. Onze kranten staan dagelijks vol met nieuws waarin veronderstellingen over oorzakelijke verbanden voorkomen. Recentelijk bijvoorbeeld dat je van deelname aan de jihad in Syrië extreem gewelddadig wordt en dat je na terugkeer een gevaar voor de samenleving bent. En dat dus je paspoort moet worden afgenomen om te verhinderen dat je uitreist. Als ik dat lees, denk ik weer: van aspirine krijg je hoofdpijn.

Reacties