Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

De minister tekent alles!


In 1997 kreeg ik een opmerkelijk bericht. Ik was destijds net in dienst getreden van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Mij werd verteld dat de minister met alle ambtelijke voorstellen instemde. De toenmalige minister, Annemarie Jorritsma, was een handtekeningenmachine. Ik vroeg natuurlijk naar de achtergrond. Wat bleek: ze las de ambtelijke nota's en conceptbrieven niet, ze tekende alles gewoon. Zij had nl. het advies gekregen van een ervaren minister - Jan de Koning - om gewoon alles te tekenen. Dan gaat het met 95% goed, met 5% is het niet helemaal goed, en een klein deel daarvan moet je repareren. En om nu voor die paar zaken die misschien gerepareerd moeten worden, alles te gaan lezen en dan ook die fouten precies uit de enorme hoeveelheid stukken te filteren die je voorgelegd krijgt, terwijl het ambtelijk apparaat, inclusief afdelingsmanagers, directeuren en directeuren-generaal, die fouten er niet uit heeft heeft kunnen halen? Het is zinloos. Dus alles gewoon tekenen.

Reacties

  1. Ik heb de doctrine een keer getest en een nota met 2 opties voorgelegd. Haar reactie : akkoord!

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten