Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Tieners anno 2014

Dit jaar, nog meer dan vorig jaar, is mij duidelijk geworden dat tieners onmogelijk kunnen overleven zonder de digitale verbinding met hun leeftijdgenoten via Whatsapp, Snapchat, Instagram enzovoorts. Dit jaar was ook het jaar waarin ik ontdekte dat de zwaarste straf voor een tiener is wanneer het mobieltje wordt ingenomen. Ze staan ermee op en gaan ermee naar bed. Wanhoop wanneer het mobieltje wordt afgenomen. En in het geval van verlies of diefstal is er binnen 1 dagdeel een oud mobieltje opgelapt om onmiddellijk de verbindingen te herstellen. Ze kunnen gewoon niet zonder.

Reacties