Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Tanks in Wassenaar

Sinds een tijdje is de koude oorlog terug in het militair complex Maaldrift Wassenaar. De afgelopen maanden konden fietsers die langs het oude militair complex reden, in verschillende posities een bejaarde Centurion tank zien.

Nederland heeft sinds 2011 geen operationele tanks meer in de krijgsmacht. Naast de oude maar nog bruikbare pantserhouwitser 2000 - gepantserde artillerie - is het gevechtsvoertuig CV90 is het enige wat we nog hebben dat nog doet denken aan de oude tijd van de tank als militair middel.

De tank is ook echt uit. Je hebt er in de oorlogsvoering ook niks meer aan. De CV90 is volgens mij wèl een effectief en modern gevechtsvoertuig, dat ook met gemak verouderde tanks en andere pantservoertuigen kan uitschakelen. Zouden we daar misschien wat meer van moeten hebben?

Reacties