Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Bedrijf of overheidsdienst?

Wat is het verschil tussen een overheidsdienst en een overheidsbedrijf? Lees hieronder een interessant gezichtspunt van scheidend directeur van de RET, Pedro Peters (pensioen):
"Politiek toezicht op hoofdlijnen bij een publiek bedrijf vind ik goed. De gemeente is de aandeelhouder. Maar die moet zich niet bemoeien met kwartaalcijfers of prestaties. Daar hebben we een raad van commissarissen voor. Die controleren mij veel scherper op de bedrijfsvoering dan een wethouder ooit gedaan heeft. Ik heb het laatst uitgerekend, ik heb in mijn carrière met 22 wethouders gewerkt. Dan zat ik iedere week bij zo’n wethouder, die kijkt vaak naar kleine politieke actualiteiten en niet verder dan vier jaar. Daar kun je een bedrijf niet mee runnen."
Bron: NRC

Reacties