Nieuw woord: Probabilistische planning

Onlangs kwam ik in het zogenoemde "Beheerskader Grote Projecten" een - voor mij - nieuw woord tegen: "probabilistisch". Vast een moeilijk woord voor iets eenvoudigs, dacht ik. En ja, dat bleek eigenlijk ook. Bij een probabilistische planning wordt aan alle stappen in een proces, project of programma een onzekerheid toegekend en worden mogelijke effecten van risico’s in de planning opgenomen. Het probabilisme is de leer van de waarschijnlijkheid. Volgens het probabilisme kan waarheid alleen door het voortschrijden van kennis steeds beter worden benaderd. Het mooie van een "probabilistische planning" is dat de datum van mijlpalen en het eindresultaat realistisch worden. Geen wensplanning, maar een planning waarin de risico's zijn verdisconteerd, en waarop beter kan worden gestuurd. En projecten of programma's die afhankelijk zijn van bepaalde (deel)resultaten kunnen meer rekenen op de plandata. Kortom: voortaan alleen nog maar
probabilistische planningen!

Reacties