Pas op voor politieke kletspraat

De filosoof Harry G. Frankfurt (1929-2023) publiceerde in 1986 in zijn - uiteindelijk  - meest bekende werk " On bullshit "; een diepgaande analyse van het fenomeen ' bullshit' ofwel 'onzin' of ‘ kletspraat ’. Frankfurt betoogde dat leugens opzettelijke misleidingen zijn, waarbij iemand bewust onwaarheden vertelt om anderen te misleiden. Bullshit daarentegen is volgens hem niet per sé gebaseerd op onwaarheden, maar het ontbreekt de bullshitter aan een interesse in de feitelijke waarheid of juistheid van de beweringen.  Waarom bullshit? Frankfurt onderzocht de motieven achter het produceren van bullshit. Hij stelt dat mensen bullshit vaak gebruiken om indruk te maken, hun imago te verbeteren of hun eigen agenda te bevorderen. Bullshit kan ook worden gebruikt om anderen te misleiden of om een vaagheid te creëren waardoor men zich kan onttrekken aan verantwoordelijkheid of kritiek. Een cruciaal aspect van bullshit is dat het vaak wordt geproduceerd zonder ee

Wat maakt jouw organisatie effectief?

Analisten hebben ontdekt dat goed presterende organisaties kunnen worden herkend op basis van zeven kenmerken. Blijkbaar zijn deze zeven kenmerken de ingrediënten voor het goed functioneren van organisaties. Het onderzoek van de analisten had betrekken op organisaties in de publieke sector. dus de zeven kenmerken gelden in elke geval voor de publieke sector. Wat zijn nu die zeven kenmerken van goed presterende organisaties?

  1. De organisaties formuleren helder welk maatschappelijk effect ze beogen en wat ze daaraan doen;
  2. Ze organiseren de dialoog en samenwerking op alle niveaus van de organisatie met ‘buiten’;
  3. De organisaties monitoren en benchmarken maatschappelijke effecten;
  4. De organisaties leanen processen vanuit nieuwe eisen, wensen en mogelijkheden;
  5. De organisaties zoeken op het terrein van kennis, innovatie en techniek nadrukkelijk samenwerking met markt en wetenschap;
  6. De organisaties reorganiseren weinig;
  7. De organisaties hebben beperkte financiële ruimte en vrijheid in de besteding daarvan.

Meer uitgebreid zijn deze kenmerken en de basis van het onderzoek van de analisten beschreven in platformoverheid.nl.

Reacties