Blauwdruk voor Vrede: VN kan Conflict Israël-Gaza oplossen

Duurzame vrede in Gaza   Het aanhoudende gewapende conflict tussen Israël en Gaza heeft geleid tot grote menselijke en economische verliezen. Met de toenemende complexiteit en de religieus geïnspireerde ideologieën die het conflict voeden, lijkt een duurzame oplossing verder weg dan ooit. Echter, een innovatieve en krachtige oplossing kan worden bereikt door een door de Verenigde Naties afgedwongen staakt-het-vuren, gecombineerd met de inzet van een VN-vredesmacht in Gaza. Deze vredesmacht zou niet alleen de orde handhaven, maar ook zorgen voor een periode van stabiel bestuur een breed scala aan stabilisatie- en wederopbouwmaatregelen laten uitvoeren. Hier volgt een betoog voor deze aanpak. De Nederlandse regering zou in de VN dit voorstel kunnen indienen. VN-Gedwongen Staakt-het-Vuren en Inzet van Vredesmacht  Een onmiddellijk staakt-het-vuren afgedwongen door de VN is de eerste essentiële stap. Israel verlaat de Gaza strook. Dit zal de acute vijandelijkheden stoppen en een adempauze

Wat maakt jouw organisatie effectief?

Analisten hebben ontdekt dat goed presterende organisaties kunnen worden herkend op basis van zeven kenmerken. Blijkbaar zijn deze zeven kenmerken de ingrediënten voor het goed functioneren van organisaties. Het onderzoek van de analisten had betrekken op organisaties in de publieke sector. dus de zeven kenmerken gelden in elke geval voor de publieke sector. Wat zijn nu die zeven kenmerken van goed presterende organisaties?

  1. De organisaties formuleren helder welk maatschappelijk effect ze beogen en wat ze daaraan doen;
  2. Ze organiseren de dialoog en samenwerking op alle niveaus van de organisatie met ‘buiten’;
  3. De organisaties monitoren en benchmarken maatschappelijke effecten;
  4. De organisaties leanen processen vanuit nieuwe eisen, wensen en mogelijkheden;
  5. De organisaties zoeken op het terrein van kennis, innovatie en techniek nadrukkelijk samenwerking met markt en wetenschap;
  6. De organisaties reorganiseren weinig;
  7. De organisaties hebben beperkte financiële ruimte en vrijheid in de besteding daarvan.

Meer uitgebreid zijn deze kenmerken en de basis van het onderzoek van de analisten beschreven in platformoverheid.nl.

Reacties